AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

จุดเด่นทางธุรกิจ

ผู้นำตลาดในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
เอไอเอ นับเป็นบริษัทที่ให้บริการประกันชีวิต และการบริการทางการเงินที่ครบวงจร ทั้งยังเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาแบบกรมธรรม์ที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้ถือกรมธรรม์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการวิเคราะห์และวิจัยความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงแนวโน้มตลาดและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอย่างเป็นระบบ ยิ่งไปกว่านั้น เอไอเอ ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการประกันชีวิตไทย เช่น การขยายออกสู่ตลาดชนบทเพื่อส่งเสริมให้คนไทยในทุกภูมิภาคถือกรมธรรม์อย่างน้อย 1 กรมธรรม์ต่อ 1 ครอบครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ทุกครัวเรือน รวมถึงการตรวจสุขภาพทางการเงิน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ตัวแทนประกันชีวิตของ เอไอเอ สามารถวิเคราะห์ความต้องการทางการเงินที่แท้จริงของลูกค้าและนำเสนอการวางแผนทางการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคตของลูกค้าเพื่อยกระดับธุรกิจประกันชีวิตให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

ตัวแทนฯและพนักงานคุณภาพ
เอไอเอ มุ่งพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและพนักงานให้มีคุณภาพ มีทักษะความชำนาญด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยในปี พ.ศ. 2546 เอไอเอ ได้สร้างศูนย์ฝึกอบรมแห่งแรกที่อาคารสาทร ซิตี้ ทาวเวอร์ นับเป็นศูนย์ฝึกอบรมของ เอไอเอ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยครบวงจร และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550 เอไอเอ ได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมที่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมแห่งแรกในต่างจังหวัด นอกจากนี้ เอไอเอ ยังจัดหลักสูตรฝึกอบรมตัวแทนฯ ที่ได้มาตรฐานทัดเทียมกับหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้ตัวแทนฯ มีความเป็นมืออาชีพ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าในด้านการประกันชีวิตและการวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับว่าตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ มีคุณภาพ มีมาตรฐานการทำงานอย่างมีระบบ * เรทติ้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิตของฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ค้นหาที่ตั้งสำนักงานตัวแทนใกล้คุณ ...

คลิกที่นี่

AIA Insurance Adviser

ติดต่อเอไอเอ

AIA Call Center 1581
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ต้องการข้อมูล และเสนอแนะเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบข้อมูลลูกค้า คลิกที่นี่