AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ตัวแทนขายประกันชีวิต (Full time, Part time)
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-40 ปี
  • บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารดี
  • มีทักษะในการวางแผน ประเมินผล และรักงานบริการ
 1. เจ้าหน้าที่วางแผนการเงิน (Financial Planner) ให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงินให้แก่ลูกค้า
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถวิเคราะห์และวางแผนการตลาด เพื่อขยายฐานลูกค้า
  • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านบริหารทีมขาย การตลาด ในธุรกิจหรือบริการด้านการเงิน
  • มีใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนผู้ขายหลักทรัพย์ (Single License) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รักการบริการ บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารดี

  

หรือติดต่อ คุณภรณี ฉันทวิเชียร
ฝ่าย FPD ชั้น 20 อาคารอามิโก้ ถ.สี่พระยา บางรัก กทม.
E: phoranee.chantavichien@aia.com
โทร. (66) 22306826 และ (66) 22306999 ext. 222204 , 081-6408887

ค้นหาที่ตั้งสำนักงานตัวแทนใกล้คุณ ...

คลิกที่นี่

AIA Insurance Adviser

ติดต่อเอไอเอ

AIA Call Center 1581
จันทร์ – เสาร์ (8:00-20:00 น.)
ต้องการข้อมูล และเสนอแนะเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบข้อมูลลูกค้า คลิกที่นี่
th.customer@aia.com