AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

เอไอเอกับสังคม

มุ่งมั่นสร้างรอยยิ้มให้กับสังคมไทยด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้กับสังคมไทย ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ เอไอเอ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย จึงถือเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้อง "ดูแลและรับใช้สังคมไทย" เพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ผู้คนในสังคมได้มอบให้กับเราเสมอมา

นอกจากจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบแล้วทุกปี เอไอเอ ยังได้บริจาคเงินและสิ่งของเป็นจำนวนมาก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การสาธารณสุข การศึกษา การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับทั้งผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท ผ่านโครงการอาสาสมัคร AIA Smile Volunteers ซึ่งส่งเสริมให้ชาวเอไอเอทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อมอบรอยยิ้มและคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับผู้คนในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่ผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับ รวมถึงตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท เอไอเอ จึงได้ริเริ่มโครงการ AIA Smile Volunteers ขึ้น โดยชักชวนและ ส่งเสริมให้ชาวเอไอเอทุกคนร่วมเป็นอาสาสมัคร ในการดำเนิน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆของบริษัทการสาธารณสุข

เอไอเอได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ริเริ่มและสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขต่างๆ มาโดยตลอด เช่น “โครงการ เอไอเอสร้างรอยยิ้ม” ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ “โครงการเอไอเอ เพื่อก้าวใหม่ ชีวิตใหม่” สนับสนุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี ในการผลิตขาเทียมเพื่อมอบให้แก่ผู้พิการ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายสนับสนุนการกีฬา เพื่อส่งเสริมให้คนไทยหันมาสนใจการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้สนับสนุน 15 ทีมฟุตบอลที่ร่วมแข่งขันไทย พรีเมียร์ลีก รวมถึงสนับสนุนชมรมกรีฑาแห่งประเทศไทย ฯลฯ
ค้นหาที่ตั้งสำนักงานตัวแทนใกล้คุณ ...

คลิกที่นี่

AIA Insurance Adviser

ติดต่อเอไอเอ

AIA Call Center 1581
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ต้องการข้อมูล และเสนอแนะเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบข้อมูลลูกค้า คลิกที่นี่