AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

ประกันกลุ่ม

ประกันเกษียณอายุ

ประกันกลุ่ม คือ การจัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานที่ทำงานประจำ (Full-time employee) ในองค์กรธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่มีรูปแบบของสวัสดิการอย่างหลากหลายให้กับองค์กรธุรกิจหรือนายจ้างได้เลือกทำ อาทิ การประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ รวมทั้งยังมีการประกันภัยกลุ่มในรูปแบบของการออมทรัพย์รายเดือน พร้อมการจ่ายเงินชดเชยรายวันให้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกด้วย ทั้งนี้ องค์กรธุรกิจที่สามารถสมัครเข้าร่วมประกันภัยกลุ่มจะต้องมีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล พร้อมมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่บริษัทรับประกันภัยได้กำหนดไว้

ค้นหาที่ตั้งสำนักงานตัวแทนใกล้คุณ ...

คลิกที่นี่

AIA Insurance Adviser

ติดต่อเอไอเอ

AIA Call Center 1581
จันทร์ – เสาร์ (8:00-20:00 น.)
ต้องการข้อมูล และเสนอแนะเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกันกลุ่ม (662)638-7236 (662)638-7462 และ (662)638-7352
eBenefits ระบบข้อมูลประกันกลุ่มสำหรับสมาชิก
th.customer@aia.com

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (Group Personal Accident - GPA)

คือ การประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มที่มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกรณีที่พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้เอาประกันภัยประสบกับอุบัติเหตุ หรือสิ่งที่ไม่คาดฝัน

  • ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ลัค อัพ (LUCK UP) สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงาน ตั้งแต่ 6 คน ขึ้นไป
  • ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม แบบคอนติเนนทัล (GPA Continental) คือ ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มที่มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุให้แบบคอนติเนนทัล หรือคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะในร่างกายบางส่วน ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

กรุณากรอบข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ