AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

โครงการออมทรัพย์รายเดือน

โครงการออมทรัพย์รายเดือน (Worksite Marketing ) แบบประกันตามความประสงค์ของพนักงาน

Worksite Marketing คือแนวทาง ทางด้านการตลาดที่นำเสนอแบบประกันตามความประสงค์ของพนักงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากนายจ้าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว จะออกมาในรูปการหักเงินเดือนให้ หรือหักจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ เมื่อพนักงานตัดสินใจที่จะซื้อประกัน พนักงานจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยทั้งหมดและจะใช้วิธีหักจากบัญชีเงินเดือน

ค้นหาที่ตั้งสำนักงานตัวแทนใกล้คุณ ...

คลิกที่นี่

AIA Insurance Adviser

ติดต่อเอไอเอ

AIA Call Center 1581
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ต้องการข้อมูล และเสนอแนะเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบข้อมูลลูกค้า คลิกที่นี่

โครงการออมทรัพย์รายเดือนภาคเอกชน SMEs สำหรับมนุษย์ เงินเดือน และครอบครัว

สำหรับบุคคลทั่วไป พนักงานบริษัทฯ เอกชน ห้างร้าน ร้านค้า และครอบครัว (บิดา มารดา พี่ น้อง บุตร คู่สมรส ของพนักงาน) โครงการประกันชีวิตภาคเอกชน SMEs นี้ จะมีแบบประกันที่ให้ความสำคัญสำหรับ กลุ่มคนทำงานมีเงินเดือนเป็นรายได้ประจำไม่มากนัก แต่ต้องการสร้างหลักประกันที่ดีให้กับตนเองและครอบครัว โดยทางฝ่ายนายจ้างให้การสนับสนุนด้านการบริการหักเงินเดือนให้ หรือ แบบหักจากบัญชีเงินเดือนของพนักงานเอง

แบบประกันภัยเน้นความคุ้มครอง

 1. แบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี มีเงินปันผล (สำหรับ SME)
 2. แบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี มีเงินปันผล (สำหรับ SME)
 3. แบบชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองครบอายุ 80 ปี พร้อมเงินคืน ณ ครบสัญญา มีเงินปันผล (สำหรับ SME)

แบบประกันภัยเน้นสะสมทรัพย์

 1. แบบ เอไอเอ สะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี พิเศษ มีเงินปันผล (สำหรับ SME)
 2. แบบสะสมทรัพย์ 30 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี มีเงินปันผล (สำหรับ SME)
 3. แบบสะสมทรัพย์ครบอายุ 55 ปี มีเงินปันผล (สำหรับ SME)
 4. แบบสะสมทรัพย์ครบอายุ 60 ปี มีเงินปันผล (สำหรับ SME)
 5. แบบสะสมทรัพย์ 20 ปี มีเงินปันผล (สำหรับ SME)
 6. แบบสะสมทรัพย์ 42 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 21 ปี มีเงินปันผล (สำหรับ SME)
 7. แบบ เอไอเอ เอ็กเซลเลนท์ (มีเงินปันผล)
 8. แบบ เอไอเอ สมาร์ท เซฟเวอร์ (ไม่มีเงินปันผล)
 9. แบบ เอไอเอ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์

แบบประกันภัยบำนาญ

 1. แบบเอไอเอ บำนาญ (60/85) บำนาญ

สามารถนำเสนอได้แบบเปิดกลุ่มจององค์กร และเป็นรายเดี่ยว ได้


วิธีการนำเสนอแบบเปิดกลุ่มจององค์กร

 • ผู้บริหารขององค์กร ต้องเซ็นใบตอบรับโครงการ และทางตัวแทนต้องนำส่ง ให้กับทางฝ่าย Worksite Marketing ด่วนที่สุดเพื่อการจอง
  องค์กร เมื่อทางฝ่ายได้รับแล้วจะได้ตรวจสอบให้เพื่อพิจารณาอนุมัติ /ปฎิเสธ ส่งคืนให้ตัวแทน เพื่อดำเนินการต่อไป
 • หากมีการตอบรับให้ทำตลาดได้ นำส่งงานครั้งแรกต้องมีสมาชิกขั้นต่ำ 3 ราย และสามารถส่งเพิ่มเติมได้ตลอด ภายหลัง
 • หากภายใน 3 เดือน ไม่มีสมาชิกเพิ่มเติม หน่วยอื่นสามารถเข้ามาทำตลาดได้
 • ทางหน่วยงานจะต้องเป็นผู้หักเงินสมาชิก ส่งให้กับตัวแทนทุกเดือน
 • ออกใบรับเงินชั่วคราว หมวด B ในนามขององค์กร ในการรับเงินจากหน่วยงาน
 • แบบประกันที่ลูกค้าซื้อไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน ก็ได้ จะไม่แนบสัญญาเพิ่มเติมก็ได้

วิธีการนำเสนอแบบรายเดี่ยว

 • ไม่ต้องมีเอกสารเปิดกลุ่มใด ๆ
 • สามารถนำส่งเป็นแบบกรมธรรม์รายสามัญปกติ ใช้เบอร์กรมธรรม์ และปก สีเดียวกัน
 • ออกใบรับเงินชั่วคราว หมวด F ในนามของลูกค้าได้เลย รายเดือน ต้องเก็บเงินล่วงหน้า 2 งวดก่อน
 • สำหรับรายเดือน ต้องหักผ่านบัญชีธนาคาร หรือหักผ่านบัตรเครดิต เท่านั้น

Q : รายเดือนจะหักเงินเมื่อใด

A : ขึ้นอยู่ กับวันที่ลงในใบสมัคร หากลง 1 -15 จะหักวันที่ 15 (กลางเดือน) 16 -30 จะหักวันที่ 30 /31

Q : รายเดือนจะต้องชำระเบี้ยก่อนล่วงหน้า กี่งวด

A : ต้องเก็บก่อนล่วงหน้า 2 งวด

Q : รายเดือนผ่านช่องทาง Worksite Marketing เบี้ยที่นำส่งต้องเกิน 1000 บาท หรือไม่

A : รายเดือนผ่านช่องทาง Worksite Marketing เบี้ยไม่ถึง 1000 บาท ได้

Q : รายเดือน ขายแบบไม่ต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมได้หรือไม่

A : สัญญาเพิ่มเติม แนบหรือไม่แนบก็ได้

Q : รายเดือนนอกจากหักบัญชีธนาคาร สามารถหักบัตรเครดิต ได้หรือไม่

A : สามารถใช้บัตรเครดิต Visa ได้ทุกสถาบัน