AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

Direct Marketing

การขายประกันภัยรูปแบบใหม่ คือ การเสนอขายสินค้าประกันภัยทางตรงให้กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ หรือเรียกง่ายๆว่า การขายตรงผ่านโทรศัพท์ โดยใช้ช่องทางการโฆษณาผ่านสื่อในวงกว้างทั้งทางโทรทัศน์และสิ่งพิ่มพ์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่ลูกค้าสามารถติดต่อกลับได้ทันทีเมื่อลูกค้าสะดวก

เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและเข้าถึงลูกค้าที่ตัวแทนยังไม่สามารถเข้าถึงได้อีกด้วย ซึ่งการขายในรูปแบบนี้เป็นการขายที่ไม่ต้องผ่านตัวแทน ดังนั้นลูกค้าจึงไม่ต้องประสบปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์กับตัวแทนและไม่ยุ่งยากในการนัดพบ ทั้งยังเป็นการขายที่มาจากความประสงค์ของลูกค้าโดยตรงต่อความต้องการรับข้อมูลและซื้อสินค้าประกันภัยในทุกเวลาเมื่อเห็นสื่อโฆษณา ลูกค้าจะได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันใจ และง่ายต่อการได้รับข้อมูลและซื้อสินค้าประกันภัยเพียงแค่ยกหูโทรศัพท์เท่านั้น

ประกันชีวิตอาวุโส โอเค
ความกังวลต่างๆของผู้สูงอายุมีมากมาย... แต่เราเข้าใจ

“ไม่อยากทิ้งภาระให้ลูกหลานเมื่อถึงวันสุดท้าย”
“พอแก่ตัวลง โรคภัยก็ถามหา ประกันที่ไหนเค้าจะรับ”
“เมื่อก่อนไม่เคยคิดจะทำประกัน ตอนนี้คงสายไปแล้ว”

ทำประกันชีวิต วันนี้เอไอเอเพิ่มความอุ่นใจคลายกังวลให้ผู้สูงอายุสามารถ ทำประกันชีวิตได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพใดๆ

  • สำหรับผู้สูงอายุระหว่าง 50-70 ปี
  • ไม่ตรวจ หรือตอบคำถามสุขภาพใดๆ
  • ค่าเบี้ยประกันชีวิตเริ่มต้นเพียงวันละ 6 บาท
  • เบี้ยประกันชีวิตคงที่ตลอดอายุสัญญา
  • เลือกรับความคุ้มครองสูงสุดถึง 200,000 บาท

คุ้มกว่า... สมัครพร้อมคู่สมรส รับส่วนลดทันที 10%
สมัครง่ายๆ แค่โทร. 02-305-5110

กรณี ปีกรมธรรม์ที่ จำนวนผลประโยชน์
เสียชีวิตจากโรคทั่วไปหรือโรคชรา 1-2 102% ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว
3 เป็นต้นไป 100% ของทุนประกันชีวิต
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1-2 102% ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว
และ100%ของทุนประกันชีวิต
3 เป็นต้นไป 100% ของทุนประกันชีวิต
ครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันชีวิตอายุครบ 90 ปี 100% ของทุนประกันชีวิต

*สอบถามข้อมูลหรือเงื่อนไขของกรมธรรม์ฯเพิ่มเติมได้ที่ 02-305-5110

อายุ 50-70 ปี
ผลประโยชน์ ปีที่ 1-2 กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ : รับ 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว
กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ : รับ 102% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้ว และจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีที่ 3 เป็นต้นไป : รับจำนวนเงินเอาประกันภัย
จำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง คุ้มครองตลอดชีวิต หรือครบอายุ 90 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน ครบอายุ 90 ปี
การพิจารณารับประกัน การรับประกันโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และตอบคำถามสุขภาพใดๆ
คุ้มครอง การเสียชีวิต
ครบกำหนดสัญญา 100% จำนวนเงินเอาประกันภัย

*สอบถามข้อมูลหรือเงื่อนไขของกรมธรรม์ฯเพิ่มเติมได้ที่ 02-305-5110

Q : หากมีโรคประจำตัว เช่น โรคภูมิแพ้ จะยังคงสามารถสมัครประกันชีวิตอาวุโส โอเคได้หรือไม่

A : ไม่ว่าสุขภาพของคุณเป็นเช่นไรก็สามารถสมัครประกันชีวิตอาวุโสโอเคกับเราได้ค่ะ เพราะเรารับ ประกันการรับสมัครในทุกกรณี เพื่อให้คุณได้วางแผนชีวิต และหมดห่วงเรื่องการทิ้งภาระไว้กับ ลูกหลาน

Q : กรณีซื้อพร้อมคู่สมรส และได้รับส่วนลด 10% สำหรับคู่สมรสนั้น จะได้รับส่วนลดทุกๆ ปีหรือไม่? หรือ ได้รับเพียงปีแรกเท่านั้น

A : กรณีลูกค้าซื้อประกันอาวุโสโอเคพร้อมกับคู่สมรส คู่สมรสจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยทันที 10% โดยจะได้รับส่วนลดตลอดไปนับแต่วันซื้อกรมธรรม์