AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

Direct Marketing

การขายประกันภัยรูปแบบใหม่ คือ การเสนอขายสินค้าประกันภัยทางตรงให้กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ หรือเรียกง่ายๆว่า การขายตรงผ่านโทรศัพท์ โดยใช้ช่องทางการโฆษณาผ่านสื่อในวงกว้างทั้งทางโทรทัศน์และสิ่งพิ่มพ์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่ลูกค้าสามารถติดต่อกลับได้ทันทีเมื่อลูกค้าสะดวก

เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและเข้าถึงลูกค้าที่ตัวแทนยังไม่สามารถเข้าถึงได้อีกด้วย ซึ่งการขายในรูปแบบนี้เป็นการขายที่ไม่ต้องผ่านตัวแทน ดังนั้นลูกค้าจึงไม่ต้องประสบปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์กับตัวแทน และไม่ยุ่งยากในการนัดพบ ทั้งยังเป็นการขายที่มาจากความประสงค์ของลูกค้า โดยตรงต่อความต้องการรับข้อมูล และซื้อสินค้าประกันภัยในทุกเวลาเมื่อเห็นสื่อโฆษณา ลูกค้าจะได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันใจ และง่ายต่อการได้รับข้อมูลและซื้อสินค้าประกันภัยเพียงแค่ยกหูโทรศัพท์เท่านั้น

ประกันภัยอุบัติเหตุ ยิ่งคิด ยิ่งคุ้ม
แม้ความกังวลเล็กๆน้อยๆ แต่เราเข้าใจ

“มีมั้ย? ประกันที่จ่ายทั้งอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บ”
“บาดเจ็บนิดๆหน่อยๆ ประกันเขาจะให้เราเบิกหรอ?”
“เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่ารักษาก่อน?”

  • เพียงอายุระหว่าง 7-74 ปี
  • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า เพียงแสดงบัตร เอไอเอ แคร์ การ์ดเท่านั้น
  • ชดเชยสูงสุด 40,000 บาทต่ออุบัติเหตุ* ไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บ เล็กน้อย เช่น มีดบาด น้ำร้อนลวก ไปจนถึงบาดเจ็บร้ายแรง เช่น ตกบันได รถชน เป็นต้น
  • บวกเพิ่มเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตทุกกรณี*
  • ค่าเบี้ยฯ เริ่มต้นเพียงวันละ 9 บาท
  • เลือกรับความคุ้มครองสูงสุดถึง 3 ล้านบาท
  • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจ และตอบคำถามสุขภาพ

สมัครง่ายๆ แค่โทร. 02-305-5220
*ผลประโยชน์ และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย

ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุบัติเหตุ
"ประกันภัยอุบัติเหตุ ยิ่งคิด ยิ่งคุ้ม"
จำนวนเงินเอาประกัน (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 800,000 1,000,000
2. คุ้มครองอุบัติเหตุขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ 500,000 800,000 1,000,000
3. คุ้มครองอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 500,000 800,000 1,000,000
4. การถูกฆาตกรรมและถูกลอบทำร้าย 250,000 400,000 500,000
5. การเสียชีวิตจากการการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 250,000 400,000 500,000
6. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (บัตรเอไอเอ แคร์ การ์ด) 20,000 30,000 40,000
7. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก 20,000 30,000 40,000
8. เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตจากสุขภาพ หรือ อุบัติเหตุ 10,000 15,000 20,000
เบี้ยประกันภัย (บาท) แผน 1 แผน 2 แผน 3
ผู้เอาประกันอายุระหว่าง 7 - 65 ปี (ชำระรายเดือน) 265 341 428
ผู้เอาประกันอายุระหว่าง 7 - 65 ปี (ชำระรายปี) 2,944 3,790 4,750
ผู้เอาประกันอายุระหว่าง 66 - 74 ปี (ชำระรายเดือน) 315 409 513
ผู้เอาประกันอายุระหว่าง 66 - 74 ปี (ชำระรายปี) 3,500 4,540 5,700

*ผลประโยชน์ และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
สอบถามข้อมูลหรือเงื่อนไขของกรมธรรม์ฯเพิ่มเติมได้ที่ 02-305-5220

Q : “เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตทุกกรณี” หมายถึงอะไรและทำงานอย่างไร

A : เอไอเอจะมอบ “เงินช่วยเหลื่อกรณีเสียชีวิต” ให้กับผู้รับประโยชน์ ในกรณีที่ผู้เอาประกัน (เจ้าของกรมธรรม์) เสียชีวิตไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากอายุไข โรคภัยไข้เจ็บ หรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุ สูงสุด 20,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ

  • หากเสียชีวิดเพราะอายุขัย หรือโรคภัยไข้เจ็บ “เงินช่วยเหลื่อกรณีเสียชีวิต” จะเริ่มต้นคุ้มครองหลังจาก ระยะเวลารอคอย หรือหลังจากกรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครองแล้ว 180 วัน
  • หากเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ “เงินช่วยเหลื่อกรณีเสียชีวิต” จะเริ่มตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์เริ่มต้น คุ้มครอง โดยนอกจากจะได้รับ “เงินช่วยเหลื่อกรณีเสียชีวิต” แล้วยังได้รับทุนคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เพราะอุบัติเหตุตามแผนที่เลือกไว้อีกด้วย
Q : ถ้ามีแผนประกันภัยอุบัติเหตุ “ยิ่งคิด ยิ่งคุ้ม” เมื่อต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ สามารถเบิกค่ารักษาพยายบาลได้หรือไม่

A : ได้ ท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษจากบัตร เอไอเอ แคร์ การ์ด กับสถานพยาบาลในโครงการกว่า 259 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินที่ระบุไว้บนบัตรซึ่งค่า รักษาพยาบาลครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ทั้งนี้ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน ท่านสามารถทำการเบิกเคลมได้ภายหลังตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

Q : “ยิ่งคิด ยิ่งคุ้ม” คือแผนประกันภัยที่คุ้มครองอุบัติเหตุขณะเดินทางด้วยหรือไม่

A : ใช่ เพราะ แผนประกันภัยอุบัติเหตุ “ยิ่งคิด ยิ่งคุ้ม” จะคุ้มครองดูแลท่าน 24 ชั่วโมง ทั่วโลกเมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง โดยท่านจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นถ้าอุบัติเหตุนั้นเกิดขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ

Q : จะทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุและต้องการเรียกร้องค่าชดเชย

A : นอกจาการใช้สิทธิพิเศษจากบัตร เอไอเอ แคร์ การ์ด กับสถานพยาบาลในโครงการ ท่านยังสามารถติดต่อที่ AIA Call Center 1581 เพื่อรับคำแนะนำและจัดส่งเอกสารเรียกร้องค่าชดเชยในแต่ละกรณีไปให้ท่านเพื่อกรอกข้อมูลและส่งกลับมายังเอไอเอ