AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

Direct Marketing

การขายประกันภัยรูปแบบใหม่ คือ การเสนอขายสินค้าประกันภัยทางตรงให้กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ หรือเรียกง่ายๆว่า การขายตรงผ่านโทรศัพท์ โดยใช้ช่องทางการโฆษณาผ่านสื่อในวงกว้างทั้งทางโทรทัศน์และสิ่งพิ่มพ์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่ลูกค้าสามารถติดต่อกลับได้ทันทีเมื่อลูกค้าสะดวก

เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและเข้าถึงลูกค้าที่ตัวแทนยังไม่สามารถเข้าถึงได้อีกด้วย ซึ่งการขายในรูปแบบนี้เป็นการขายที่ไม่ต้องผ่านตัวแทน ดังนั้นลูกค้าจึงไม่ต้องประสบปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์กับตัวแทนและไม่ยุ่งยากในการนัดพบ ทั้งยังเป็นการขายที่มาจากความประสงค์ของลูกค้าโดยตรงต่อความต้องการรับข้อมูลและซื้อสินค้าประกันภัยในทุกเวลาเมื่อเห็นสื่อโฆษณา ลูกค้าจะได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันใจ และง่ายต่อการได้รับข้อมูลและซื้อสินค้าประกันภัยเพียงแค่ยกหูโทรศัพท์เท่านั้น

ประกันมะเร็ง สมัครง่าย จ่ายจริง
เพราะโรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการตายสูงสุดในทุกประเทศทั่วโลก

เพราะโรคมะเร็ง ไม่เคยเลือกเกิดกับใคร
เพราะโรคมะเร็ง มีค่าใช้จ่ายรักษาที่แพง

“โรคมะเร็งใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด ค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท
อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับมะเร็งเลยค่ะ”

 • เพียงอายุระหว่าง 27-59 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ไม่ถามประวัติสุขภาพคนในครอบครัว
 • ครอบคลุมมะเร็งทุกประเภท*
 • คุ้มครองทั้งมะเร็งระยะไม่ลุกลาม และลุกลาม
 • ค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงวันละไม่ถึง 3 บาท**
 • เลือกรับความคุ้มครองสูงสุดถึง 1 ล้านบาท
 • ค่าเบี้ยประกันภัยคงที่ แต่ความคุ้มครองเพิ่มขึ้น
  เท่าตัวเมื่อต่ออายุปีที่ 2 และปีที่ 3

*ผลประโยชน์ และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
**คำนวณจากเพศชายอายุ 27 ปี ทุนประกันแผน1

ระยะเวลากรมธรรม์ ทุนประกัน
แผน 1 (ทุนประกัน = 125,000 บาท)* แผน 2 (ทุนประกัน = 250,000 บาท)*
เดือนที่ 6 – 12 125,000 250,000
ปีที่ 1 - 2 250,000 500,000
ปีที่ 2 - 5 500,000 1,000,000

*ผลประโยชน์ และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
สอบถามข้อมูลหรือเงื่อนไขของกรมธรรม์ฯเพิ่มเติมได้ที่ 02-305-5900

กรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งแบบระยะเวลา 5 ปี
อายุรับสมัคร 27-59 ปี
ผลประโยชน์
 1. คุ้มครองโรคมะเร็งทุกประเภท
 2. คุ้มครองมะเร็งระยะลุกลาม และไม่ลุกลาม
 3. จ่ายผลประโยชน์โรคมะเร็งเมื่องตรวจพบ
 4. ค่าเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอด 5 ปี
 5. ความคุ้มครองเพิ่มขึ้นเท่าตัว เมื่อต่ออายุปีที่ 2 และปีที่ 3
ปีที่ ผลประโยชน์
แผน 1 : ทุนประกัน
125,000 บาท
แผน 2 : ทุนประกัน
250,000 บาท
1 125,000 บาท 250,000 บาท
2 250,000 บาท 500,000 บาท
3-5 500,000 บาท 1,000,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง คำนวณจากอายุ เพศ และแผนประกันภัยที่ซื้อ
การพิจารณารับประกัน
 1. ไม่เคยตรวจพบว่าเป็นมะเร็งหรือเนื้องอกภายใน 5 ปีที่ผ่านมา
 2. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 3. ปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัว ไม่มีผลต่อการพิจารณารับประกัน
สอบถามข้อมูลหรือเงื่อนไขของกรมธรรม์ฯเพิ่มเติมได้ที่ 02-305-5900

Q1: ทุนประกันที่เพิ่มขึ้นในปีที่ 2 และปีที่ 3 จะทำให้ค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นด้วยใช่หรือไม่?
A: ไม่ใช่ค่ะ ถึงแม้ว่าเอไอเอจะเพิ่มทุนประกันภัยให้เท่าตัวในปีที่ 2 และ ปีที่ 3 รวมกว่า 400%แต่ค่าเบี้ย ประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา 5 ปี เพราะเราเข้าใจ และให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่ค่ายา ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกๆปี

Q2: เคยได้ยินว่าประกันมะเร็งส่วนใหญ่ไม่รับคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง
A: ใช่ค่ะ ประกันมะเร็งอื่นๆในตลาดไม่รับสมัครแก่ลูกค้าที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง เพราะทางการแพทย์ระบุว่าพันธุกรรมเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็ง แต่สำหรับประกันมะเร็ง สมัครง่าย จ่ายจริงจากเอไอเอ เราให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการวางแผนเตรียมรับมือหากเกิดสิ่งทีไม่คาดฝันเกิดขึ้น

Q3: หากตรวจพบมะเร็งระยะไม่ลุกลาม กรมธรรม์ยังคงให้ความคุ้มครองในส่วนชองระยะลุกลามต่อไปหรือไม่?
A: ใช่ค่ะ ประกันมะเร็ง สมัครง่าย จ่ายจริงจากเอไอเอ ให้ความคุ้มครองต่อเนื่อง แม้ลูกค้าตรวจพบมะเร็งระยะไม่ลุกลาม เรายังคงให้ความคุ้มครองต่อเนื่องกรณีลูกค้าไม่ยกเลิกกรมธรรม์ เพราะเราเข้าใจดีว่า ไม่มีประกันมะเร็งที่ใดรับประกันมะเร็งหากลูกค้าตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะไม่ลุกลามแล้ว