AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

การเรียกร้องสินไหมผ่าน เอไอเอ แคร์คาร์ด (AIA Care Card)

ศูนย์บริการผู้ถือกรมธรรม์เอไอเอ

AIA Care Card คือ บริการพิเศษที่เอไอเอ มอบให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ที่มีหมายเลขกรมธรรม์ ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร "M" และ "P" เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการชดเชยค่ารักษาพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาโดยตรง

เงื่อนไขการใช้บริการ AIA Care Card

  1. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิของผู้เอาประกันภัยที่บริษัทออกบัตรสิทธิพิเศษ AIA Care Card ให้เท่านั้น* บัตรสิทธิพิเศษ AIA Care Card นี้ไม่ได้ ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลทุกฉบับ
  2. สาเหตุที่เข้ารับการรักษาพยาบาลต้องเป็นเหตุโดยตรงจากอุบัติเหตุ ตามความหมายที่ระบุในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและจะไม่คุ้มครองหากการรักษาพยาบาลดังกล่าว เป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์
    ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  3. สามารถใช้สิทธิได้กับโรงพยาบาล สถานพยาบาล และคลินิก ที่เข้าร่วม โครงการกับบริษัทฯ ขณะที่เข้ารับการรักษาเท่านั้น

ขั้นตอนในการใช้บริการ AIA Care Card

เมื่อต้องการใช้บริการ AIA Care Card ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งความประสงค์ กับโรงพยาบาล สถานพยาบาล และคลินิก ที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ และ ดำเนินการตามข้อกำหนดที่บริษัท ได้ออกให้พร้อมกับแสดงบัตรสิทธิพิเศษ AIA Care Card

สถานพยาบาลที่ร่วมโครงการ AIA Care Card คลิกที่นี่

ค้นหาที่ตั้งสำนักงานตัวแทนใกล้คุณ ...

คลิกที่นี่

AIA Insurance Adviser

ติดต่อเอไอเอ

AIA Call Center 1581
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ต้องการข้อมูล และเสนอแนะเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบข้อมูลลูกค้า คลิกที่นี่