AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

ชำระเบี้ยประกันภัยโดยหักบัญชีธนาคาร

ลูกค้าของเอไอเอสามารถเลือกใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ ผ่านธนาคารชั้นนำ ทั่วประเทศ โดยหักบัญชีอัตโนมัติผ่านธนาคาร สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอม ให้หักบัญชีธนาคาร“ จากบริษัทฯ และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มพร้อมแนบ สำเนาสมุดนำฝากหน้าแรก ส่งให้บริษัทฯ เพื่อดำเนินการ

หมายเหตุ: หนังสือแจ้งความจำนงชำระเบี้ยประกันภัยโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 1 ชุด มี 3 copy

ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ
สมัครเพียงครั้งเดียวล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดเพื่อการหักอัตโนมัติต่อเนื่องในทุกงวด

1. สมัครโดยนำส่งแบบฟอร์ม คลิกที่นี่รับแบบฟอร์มการสมัครฯ
  (รอผลตอบรับการตรวจสอบลายเซ็นจากธนาคาร 2 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน)
2. สมัครผ่านตู้ ATM ไม่ต้องนำส่งเอกสาร คลิกที่นี่รับคู่มือวิธีการสมัคร
  (รูปแบบใหม่ของการสมัคร สะดวก รวดเร็ว ทราบผลภายใน 2 วันทำการ)

ค้นหาที่ตั้งสำนักงานตัวแทนใกล้คุณ ...

คลิกที่นี่

AIA Insurance Adviser

ติดต่อเอไอเอ

AIA Call Center 1581
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ต้องการข้อมูล และเสนอแนะเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบข้อมูลลูกค้า คลิกที่นี่