AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารชั้นนำที่ระบุไว้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. สอดบัตรเข้าเครื่องATM กดรหัสบัตร ATM 4 หลัก กดปุ่ม "ชำระค่าสินค้าและบริการ" หลังจากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเครื่องATM
  2. กดรหัสชำระเงิน/ชื่อ-โลโก้ ของเอไอเอ ที่เปิดไว้กับธนาคาร เพื่อชำระเบี้ยประกันภัย ดังนี้
  3. ใส่หมายเลขกรมธรรม์ 10 หลัก โดยท่านสามารถดูได้ที่ service code (Customer No./ Ref.No.1) บนใบเตือนส่วนของแบบฟอร์มการชำระเบี้ย (ดูตัวอย่างใบเตือนเบี้ยประกันภัย)
  4. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระค่าเบี้ยประกันภัย
  5. ตรวจสอบชื่อบริษัทที่ต้องการชำระเงิน หมายเลขกรมธรรม์ 10 หลัก จำนวนเงินที่ต้องการชำระ หากถูกต้องให้กดปุ่ม "ตกลง"
  6. เก็บใบบันทึกรายการไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการฝากชำระเบี้ยประกันภัย

หมายเหตุ : การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารเปรียบเสมือนการชำระเงินให้แก่บริษัทโดยตรง ณ วันที่ฝากชำระเงิน บริษัทจะได้รับข้อมูลการชำระเงินในวันทำการถัดไปจากวันที่ฝากชำระเงินเบี้ยประกันภัย

หมายเหตุ

การกดเลขที่กรมธรรม์จะต้องครบ 10 หลัก แยกได้ดังนี้การกดเลขที่กรมธรรม์จะต้องครบ 10 หลัก แยกได้ดังนี้

  • กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ขึ้นต้นด้วย T ให้กดเลข 9 แทนตัวอักษร T
  • กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ขึ้นต้นด้วย U ให้กดเลข 8 แทนตัวอักษร U
  • กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพที่ขึ้นต้นด้วย P ให้กดเลข 1 แทนตัวอักษร P
  • กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพที่ขึ้นต้นด้วย M ให้กดเลข 2 แทนตัวอักษร M

หากมีการทำรายการไม่ถูกต้อง ท่านสามารถส่ง FAX ใบบันทึกรายการ ( Slip ATM) มาที่เบอร์ 02–352-5861แผนกเงินโอนผ่านธนาคาร หรือ ติดต่อผ่าน Call Center 1581 เพื่อแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องได้ทันที

ค้นหาที่ตั้งสำนักงานตัวแทนใกล้คุณ ...

คลิกที่นี่

AIA Insurance Adviser

ติดต่อเอไอเอ

AIA Call Center 1581
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ต้องการข้อมูล และเสนอแนะเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบข้อมูลลูกค้า คลิกที่นี่