AIA Call Center 1581
ประเทศไทย

ประกันชีวิต เพื่อการสะสมทรัพย์

ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์

การออมเป็นวิธีการบริหารเงินอันชาญฉลาด คุณสามารถวางแผนอนาคตให้มั่นคงขึ้นได้ด้วยกรมธรรม์กลุ่มสะสมทรัพย์ของเอไอเอ ที่จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะเดินไปถึงเป้าหมายที่คุณวางแผนไว้อย่างแน่นอน พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มความอุ่นใจให้ครอบครัวและคนที่คุณรัก รวมถึงสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท

ค้นหาที่ตั้งสำนักงานตัวแทนใกล้คุณ ...

คลิกที่นี่

AIA Insurance Adviser

ติดต่อเอไอเอ

AIA Call Center 1581
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ต้องการข้อมูล และเสนอแนะเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่านระบบข้อมูลลูกค้า คลิกที่นี่

เอไอเอ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ – เพื่อการสะสมทรัพย์ (AIA Universal Life - Saving)

กรมธรรม์ที่ตอบสนองจุดประสงค์ด้านการออมด้วยจุดเด่นที่คุณจะได้รับผลตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาวะการลงทุนของบริษัท ซึ่งได้ประกาศผลตอบแทนเป็นรายเดือนผ่านทางเวบไซด์ของบริษัท ทั้งนี้ จะไม่ต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เริ่มต้นออมง่ายๆ ด้วยเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทต่อเดือน พร้อมรับมูลค่าที่สูงขึ้นจากมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ วันนี้

สนใจซื้อผลิตภัณฑ์นี้
ช่วงเวลา / อายุ เป้าหมายของการออม
เด็ก
 • การศึกษาที่ดีกำหนดอนาคตได้
 • ความฝัน “อยากจะเป็น” ของลูกทุกคน เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ฝันไว้เช่นกัน
โสดหรือคนเริ่มทำงานใหม่
 • มีความสนุก และตื่นเต้นกับการทำงาน และงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความต้องการด้านความคุ้มครองน้อย
 • มีความต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการออมอย่างสูง
ผู้ที่มีบุตรและลงตัวกับอนาคต
 • บุตรใกล้เรียนจบตามความตั้งใจ และมีความเชื่อมั่นที่จะสร้างอาชีพด้วยตนเอง
 • จะมีความต้องการด้านความคุ้มครองชีวิตน้อยลง
 • เริ่มวางแผนให้กับตัวเองในยามเกษียณ รวมถึงเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ
ผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณ
 • ที่มาของรายได้ และจำนวนรายได้จะลดลง
 • จะเริ่มมองหาที่มาของรายได้ใหม่ หรือแผนสำรองเพื่อการใช้จ่ายประจำวัน

กรมธรรม์ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ เป็นกรมธรรม์ที่มีความยืนหยุ่น ตอบสนองทุกความประสงค์การออม เพื่ออนาคตที่สดใสสำหรับทุกวัย

คุณสมบัติของกรมธรรม์เอไอเอ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ โดยย่อ

 • มีความคุ้มครอง ถึงอายุ 99 ปี (เหมือนแบบประกันภัยตลอดชีพ)
 • เป็นแบบประกันภัยที่มีความยืดหยุ่นสูง กำหนดเบี้ยประกันภัยได้เอง กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ต้องการได้เอง (ไม่ต่ำกว่า 10 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี) รวมถึงปรับเปลี่ยนจำนวนเงินเอาประกันภัยให้สอดคล้องตามช่วงอายุ หรือความจำเป็น
 • ผลประโยชน์ด้านความคุ้มครองชีวิตสูง เพราะได้รับมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ บวกกับจำนวนเงินเอาประกันภัย

ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเวลาใดของชีวิต คุณมั่นใจได้แน่นอนว่า AIA Universal Life - Saving
จะสามารถตอบสนองความต้องการด้านการออมของคุณได้อย่างแน่นอน

อายุรับประกันภัย 1 เดือน - 60 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 150,000 บาท และไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าของเบี้ยประกันภัยหลักที่กำหนดคือ
 1. อายุ 1 เดือน - 49 ปี คือ 10 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก(รายปี)
 2. อายุ 50 ปี - 60 ปี คือ 8 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก(รายปี)
เบี้ยประกันภัยหลักขั้นต่ำ 12,000 บาทต่อปี
การตรวจสุขภาพ ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท

สัญญาเพิ่มเติม

 1. สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (WP),
 2. สัญญาเพิ่มเติมผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB),
 3. สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ AI/RCC, ADD/RCC, ADB/RCC
 4. สัญญาเพิ่มเติมการรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม (H&S)
 5. สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน (HB)
 6. สัญญาเพิ่มเติมโรคมะเร็ง (CR)
 7. สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง (ECIR)
Q : ผลตอบแทนของกรมธรรม์ AIA Universal Life – Saving คำนวณอย่างไร

A : จำนวนเงินที่ได้จากการคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนปีแรก หรืออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตลงทุน แล้วแต่กรณี โดยจะเริ่มคำนวณให้นับจากวันถัดจากวันที่ของกรมธรรม์ หรือวันต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือวันที่บริษัทได้รับชำระเบี้ยประกันภัยหลัก และ/หรือเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบคำขอ หรือใบคำขอเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด และเงินจำนวนนี้จะถูกสมทบไว้ในบัญชีเงินสะสมจากเบี้ยประกันภัยหลัก และ/หรือ บัญชีเงินสะสมจากเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

 

Q : เราสามารถตรวจสอบอัตราผลตอบแทนปีแรก (New Money Interest Rate) ได้ด้วยวิธีใด .

A : สามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ aia.co.th ส่วนของแบบประกันภัย AIA Universal Life

 

Q : หลักการคำนวณของอัตราผลตอบแทนปีแรก

A : อัตราดอกเบี้ยต่อปีที่กำหนดจากการประมาณการอัตราผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายการลงทุน และ บวกโบนัสเพิ่มเติมตามประกาศบริษัทแล้วซึ่งใช้ในการคำนวณเพื่อหาผลตอบแทนของมูลค่าบัญชีเงินสะสมจากเบี้ยประกันภัยหลัก และ/หรือมูลค่าบัญชีเงินสะสมจากเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ โดยดอกเบี้ยนี้จะคำนวณทบต้นเป็นรายวัน ณ ทุกสิ้นวัน บริษัทจะพิจารณากำหนดอัตราผลตอบแทนปีแรก ณ วันที่ของกรมธรรม์ และทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์หลังจากนั้น เบี้ยประกันภัยหลักและ/หรือเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยที่บริษัทได้รับชำระภายในปีกรมธรรม์ใด จะนำไปรวมเข้าในมูลค่าบัญชีเงินสะสมจากเบี้ยประกันภัยหลัก และ/หรือบัญชีเงินสะสมจากเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษเพื่อคำนวณผลตอบแทนตามอัตราผลตอบแทนปีแรกที่บริษัทกำหนด ณ ต้นปีกรมธรรม์นั้น ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนปีแรกขั้นต่ำ (Minimum Guaranteed New Money Interest Rate) 2% ต่อปี การคำนวณผลตอบแทนโดยใช้อัตราผลตอบแทนปีแรกนี้ จะดำเนินไปทุกครั้งที่บริษัทได้รับชำระเบี้ยประกันภัยหลักและ/หรือเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษโดยคำนวณจนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์นั้น หลังจากนั้นอัตราผลตอบแทนในปีกรมธรรม์ต่อๆไปจะใช้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตลงทุน

 

Q : AIA Universal Life – Saving ต่างจากกรมธรรม์ประเภทอื่นตรงไหนบ้าง ?

A : กรมธรรม์เปิดโอกาสให้คุณได้รับอัตราผลตอบแทน ที่สอดคล้องกับสภาวะการลงทุนของบริษัท ซึ่งได้ประกาศผลตอบแทนเป็นรายเดือนผ่านทางเวบไซด์ของบริษัท ทั้งนี้ จะไม่ต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ จากหลักการนี้ทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงกว่า

 

Q : กรมธรรม์ AIA Universal Life – Saving สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ ?

A : เบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ AIA Universal Life (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม)สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)