เอไอเอ ผนึกกำลังร่วมกับโรงพยาบาลในเครือพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการกว่า 90 แห่ง สนับสนุนให้คนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ รับส่วนลดสูงสุด 50% จากราคาปกติ

สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอและครอบครัว (เฉพาะผู้ที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป) รวมถึงตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในราคาพิเศษ โดยสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้จะได้รับ 1,000 คะแนน รับสิทธิได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2565
กรุณาศึกษารายละเอียด และทำการนัดหมายล่วงหน้ากับโรงพยาบาลที่ท่านเลือกก่อนเข้ารับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านเลือกรับบริการ หรือ AIA Call Center โทร. 1581 หรือ อีเมล th.customer@aia.com
รายชื่อโรงพยาบาลพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ: ราคาที่ปรากฏข้างต้น รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ฉีดยา และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามที่เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด


เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตร

1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าและตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ติดตาม เพียงเข้ารับบริการในวัน เวลา และโรงพยาบาลเดียวกัน
2. กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้ากับโรงพยาบาลที่ท่านเลือกก่อนเข้ารับบริการ
3. สิทธิพิเศษนี้ สำหรับรับสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในราคาพิเศษ
4. สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์แบบประกันชีวิตประเภทรายเดี่ยว กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายเดี่ยว และแบบประกันกลุ่ม ซึ่งกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันเข้ารับบริการ รวมถึงครอบครัวของลูกค้าเอไอเอ (เฉพาะผู้ที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป) และตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ
5. ผู้รับสิทธิสามารถรับสิทธิโดยวิธี ดังนี้

  • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมแสดงหน้าโปรโมชันวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคาพิเศษ จากอีเมลที่ท่านได้รับ หรือจากแอปพลิเคชัน AIA iService (งดเว้นการแสดงภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ) แก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ หรือ
  • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ในรูปแบบบัตรจริง หรือ บัตรสมาชิกแบบอิเล็กทรอนิกส์ในแอปพลิเคชัน AIA Vitality Thailand แก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
  • ครอบครัวของลูกค้าเอไอเอ ต้องรับสิทธิพร้อมลูกค้าเอไอเอ เท่านั้น
  • ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ: กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือ นามบัตรตัวแทนเอไอเอ หรือ บัตรประจำตัวคุณวุฒิ MDRT 2021 แก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
  • หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน

- ผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้เยาว์ ให้แสดงบัตรสิทธิพิเศษที่เอไอเอออกให้ หรือ สูติบัตร เพื่อทดแทน

- ผู้เอาประกันภัยชาวต่างชาติ ให้แสดงหนังสือเดินทาง (Passport) เพื่อทดแทน


6. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2565
7. ผู้รับบริการเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ซึ่งราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ฉีดยา และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามที่เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
8. สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้จะได้รับคะแนน 1,000 คะแนน ต่อรอบปีสมาชิก โดยสมาชิกขอรับคะแนนด้วยตนเองผ่านทางแอปพลิเคชัน AIA Vitality Thailand เท่านั้น
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
11. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ เก็บสะสม แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นได้ <
12. สิทธิพิเศษที่ได้รับจากแคมเปญนี้ ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์อย่างอื่น แคมเปญนี้สำหรับผู้มีสิทธิตามเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนดเท่านั้น
13. กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ
14. รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของพันธมิตรผู้ให้บริการ ซึ่งพันธมิตรผู้ให้บริการเป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

  • จำเป็นต้องได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี เนื่องจากสายพันธุ์ของไวรัสจะมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอด และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่จะลดต่ำลงได้ในระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี
  • การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ได้เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสคนละชนิดกันแนะนำให้ฉีดวัคซีนที่แขนคนละข้าง (ที่มา: กรมควบคุมโรค)
  • การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันโรคได้ประมาณ 60 - 80% หลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วอาจยังเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ แต่วัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนของโรคได้
  • หลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้ว ภูมิคุ้มกันจะสร้างขึ้นหลังจากการฉีดวัคซีน 2 สัปดาห์เป็นต้นไป และมีอายุป้องกันได้นาน 1 ปี
  • หลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อาจพบภาวะแทรกซ้อนเล็กน้อยได้ เช่น มีไข้ต่ำๆ ปวดเมื่อย บวมแดงเล็กน้อยได้ ส่วนภาวะแทรกซ้อนรุนแรงพบได้น้อยมาก

หมายเหตุ: ผู้ที่ห้ามฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ทารกอายุน้อยกว่า 6 เดือน หรือบุคคลที่เคยมีประวัติแพ้ไข่หรือวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างรุนแรง


เอไอเอ ตระหนักถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม การเก็บ การดำเนินการ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการให้ข้อมูลและการจัดส่งเอกสารของท่านตามแคมเปญพิเศษที่ปรากฏในเอกสารประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นไปด้วยความสมัครใจของท่าน และท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่างแก่เอไอเอตามที่ได้มีการขอข้อมูลของท่าน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดกับเอไอเอในการให้บริการหรือพิจารณามอบสิทธิประโยชน์ตามแคมเปญพิเศษครั้งนี้แก่ท่านได้


ทั้งนี้ สามารถศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทตามลิงก์ดังต่อไปนี้ www.aia.co.th/privacy และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ร้องขอใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด ได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (DPO) ผ่านเอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1581 หรืออีเมลมาที่ th.privacy@aia.com หรือติดต่อตามที่อยู่ที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด 181 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500