ก่อนรูดบัตรเครดิตต้องรู้!

 

ก่อนรูดบัตรเครดิตต้องรู้!

การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ทำให้การจับจ่ายซื้อของคล่องมือขึ้น แต่ถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็อาจก่อให้เกิดหนี้สินตามมาได้ ดังนั้นก่อนรูดบัตรเครดิตจะต้องรู้เงื่อนไขการใช้จ่ายและวิธีที่จะไม่ทำเกิดหนี้สินจากบัตรเครดิต