เช็กเงื่อนไขเตรียมเที่ยว
พร้อมเที่ยวกันรึยัง? หลายประเทศ เปิดประเทศให้เข้าไปเที่ยวกันแล้ว
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19กันมาเต็มแขนแล้ว ขั้นต่อไปมาเช็กดูว่าประเทศที่เราวางแผนจะไปเที่ยวนั้น มีเงื่อนไขการเข้าประเทศอย่างไรกันบ้าง จะได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทาง

ประเทศเกาหลีใต้

เงื่อนไข

• ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน (รวมถึงวัคซีนโดสกระตุ้น)

• ต้องตรวจ ATK 2 ครั้งในวันที่ 6 และวันที่ 7 หลังเดินทางเข้าประเทศ

ประเทศสิงคโปร์

เงื่อนไข

• ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

• ต้องแสดงหลักฐานผลตรวจโรคโควิด-19 ด้วยวิธี PCR หรือ ART โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ตรวจภายใน 2 วันก่อนการเดินทาง

• ต้องเข้ารับการตรวจ ART ด้วยตนเองภายใต้การกำกับดูแลที่ Quick Test Centre (QTC) หรือ Combined Test Centre (CTC) ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเดินทางเข้าประเทศ

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เงื่อนไข

• ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสและถือเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีน

• ไม่ต้องตรวจหาเชื้อก่อนเดินทาง ไม่ต้องกักตัว

• ไม่ต้องตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง หรือระหว่างพำนัก

ประเทศสหราชอาณาจักร

เงื่อนไข

• ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

• ไม่ต้องตรวจหาเชื้อก่อนเดินทาง ไม่ต้องกักตัว

• ไม่ต้องตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง หรือระหว่างพำนัก

 

ประเทศฝรั่งเศส

เงื่อนไข

• ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

• ต้องได้รับวัคชีนเข็มกระตุ้น ภายใน 9 เดือน หลังจากเข็มสุดท้าย

• ไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อก่อนเดินทาง

• ไม่ต้องตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง ไม่ต้องกักตัว

• วัคซีน Sinopharm และ Sinovac ไม่ได้รับการยอมรับ

ประเทศสหรัฐอเมริกา

เงื่อนไข

• ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

• ต้องแสดงหลักฐานยืนยันสถานะการฉีดวัคซีน โควิด-19 ก่อนเดินทาง