อายุน้อยก็เสี่ยงและเป็นซ้ำได้

 

การชีวิตด้วย “โรคมะเร็ง” ของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโรคมะเร็งยังมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนอายุน้อยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ การนอนน้อยกว่าวันละ 8 ชม. การหักโหมทำงาน หรือความเครียดจากการทำงาน รวมไปถึงปัญหามลพิษต่างๆ ล้วนมีส่วนในการเพิ่มความเสี่ยงและเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ นอกจากนี้ ยังมีผลสำรวจระบุว่าคนที่รักษาโรคมะเร็งหายไปแล้วก็ยังมีโอกาสกลับมาเป็นโรคมะเร็งซ้ำได้หลังจาก 2 ปี ถึง 50% (ขอบคุณข้อมูลจาก ฝ่ายประกันสุขภาพ เอไอเอ ประเทศไทย)

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ “AIA Multi-Pay CI โรคร้าย เจอ จ่าย หลายจบ” ให้คุณเตรียมพร้อมเรื่องค่ารักษาก่อนจะป่วยเป็นโรคร้ายแรงและอาจกลับมาเป็นซ้ำ เพราะหากตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงแล้ว จะไม่สามารถทำประกันได้

  • เคลมได้สูงสุด 11 ครั้ง รวม 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*
  • เคลมซ้ำบนโรคเดิมได้ หากป่วยเป็น 3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง** โดยจะหักด้วยความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่เคยจ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)
  • ครอบคลุม 6 กลุ่มโรคร้ายแรง ทั้ง 62 โรค/การรักษา
  • หากตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรง** จะได้รับยกเว้นเบี้ยประกันภัยทันที แต่ความคุ้มครองยังอยู่ถึงอายุ 99 ปี

อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกด้านล่างเพื่อติดต่อตัวแทน AIA เลย

*รับผลประโยชน์ โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุด 5 ครั้ง และโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 6 ครั้ง
**3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมองแตกหรืออุดตัน

 

หมายเหตุ :
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์