ถึงป่วยโรคร้าย ก็มีเงินรักษา

 

หากป่วยเป็นโรคร้ายแรงแล้วจะส่งผลเป็นโดมิโน่เลยทีเดียว เพราะไม่ได้กระทบแค่ตัวเอง แต่อาจกระทบไปถึงคนข้างหลัง จนถึงขั้นเซล้มทั้งบ้านได้เลย ถ้าไม่ได้เตรียมแผนสำรองเรื่องค่ารักษาพยาบาลไว้อย่างครอบคลุม เงินเก็บที่มีก็อาจจะไม่เพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาล และยิ่งหากป่วยซ้ำ ก็ยิ่งจะมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามมาอีกมากมาย

รู้หรือไม่...เมื่อตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงแล้ว จะไม่สามารถซื้อประกันได้อีก

ดังนั้นเราจึงต้องวางแผนเรื่องค่ารักษาพยาบาลหากป่วยโรคร้ายแรง และต้องครอบคลุมถึงกรณีการกลับมาเป็นซ้ำไว้ล่วงหน้า เหมือนมีเบาะคอยรองรับภาระทางการเงินที่อาจถาโถมเข้ามาในอนาคต


ขอแนะนำ AIA Multi-Pay CI โรคร้าย เจอ จ่าย หลายจบ ที่ให้คุณเคลมซ้ำบนโรคเดิมได้ หากป่วยเป็น 3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมองแตกหรืออุดตัน โดยจะหักด้วยความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่เคยจ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)

  • คุ้มครองครอบคลุม 6 กลุ่มโรคร้ายแรง ทั้ง 62 โรค/การรักษา
  • เคลมได้สูงสุด 11 ครั้ง รวม 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*
  • ได้รับยกเว้นเบี้ยประกันภัยทันที หากป่วยเป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรง แต่ยังคงได้รับความคุ้มครองยาวนานไปจนถึงสูงสุดที่อายุ 99 ปี

อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกด้านล่างเพื่อติดต่อตัวแทน AIA เลย

*รับผลประโยชน์ โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุด 5 ครั้ง และโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 6 ครั้ง

หมายเหตุ :
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์