สูงวัย ต้องเตรียมตัวก่อนจากลา

 

ผลสำรวจพบว่าคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะเสียชีวิตที่อายุเฉลี่ย 81 ปี (อ้างอิงข้อมูลจาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, “น่าเป็นห่วง ’สังคมสูงวัย’ แนวโน้มประชากรของไทย”, 24 ) ดังนั้น เมื่ออายุมากขึ้น ควรต้องเตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีคุณภาพ และเตรียมเงินก้อนให้ลูกหลานในวันที่จากไป

ด้วย AIA Senior Happy ประกันชีวิตที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ แม้มีโรคประจำตัวก็สมัครได้ คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี

  • เบี้ยประกันคงที่ เริ่มต้นเพียง 7 บาท*
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
  • อายุ 50-70 ปี ก็ทำประกันได้


อยู่ครบสัญญามีเงินคืน หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 2 ปีกรมธรรม์แรก รับ 102% ของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้ว

*คำนวณจากผู้เอาประกันเพศหญิงอายุ 50 ปี จำนวนเงินเอาประกัน 50,000 บาท

อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกด้านล่างเพื่อติดต่อตัวแทน AIA เลย

 

หมายเหตุ :
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์