ประกันที่มีครอบคลุมหรือยัง?

 

รู้หรือไม่? หากตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงแล้ว จะไม่สามารถทำประกันได้อีก
รู้หรือไม่? หากเคยป่วยเป็นโรคร้ายแรงแล้ว อาจมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำอีกสูงกว่าคนทั่วไป


วันนี้รีบกลับไปเช็กกรมธรรม์ที่คุณมีอยู่ว่าคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมถึงโรคร้ายแรง และค่ารักษาพยาบาลหากป่วยซ้ำ แล้วหรือไม่ ถ้าเช็กแล้วยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ อย่านิ่งนอนใจ เพราะการรักษาตัวเมื่อป่วยเป็นโรคร้ายแรงมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ขอแนะนำให้ทำประกันเพิ่มไว้แต่เนิ่นๆ อย่าชะล่าใจว่าสุขภาพยังแข็งแรงดี ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะ...อย่าลืมว่าหากตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงแล้ว จะไม่สามารถทำประกันเพื่อช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลได้อีก

ควรวางแผนเรื่องค่ารักษาพยาบาลหากป่วยโรคร้ายแรง และต้องครอบคลุมถึงการกลับมาเป็นซ้ำ ไว้ล่วงหน้า ด้วย AIA Multi-Pay CI โรคร้าย เจอ จ่าย หลายจบ ให้คุณเตรียมพร้อมเรื่องค่ารักษาก่อนจะป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรืออาจเป็นซ้ำ ผลประโยชน์ ดังนี้

  • เคลมได้สูงสุด 11 ครั้ง รวม 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*
  • หยุดจ้างเบี้ยทันที หากตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะลุกลาม****
  • เคลมซ้ำบนโรคเดิมได้ หากป่วยเป็น 3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง** โดยจะหักด้วยความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่เคยจ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)
  • ครอบคลุม 6 กลุ่มโรคร้ายแรง ทั้ง 62 โรค/การรักษา
  • หากตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรง** จะได้รับยกเว้นเบี้ยประกันภัยทันที แต่ความคุ้มครองยังอยู่ถึงอายุ 99 ปี
  • ไม่จ่ายเบี้ยทิ้งเสียเปล่า หากไม่เคลม ก็ยังมีผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สมัครเพื่อความอุ่นใจวันนี้ คลิกด้านล่างเพื่อติดต่อตัวแทน AIA เลย

*รับผลประโยชน์ โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุด 5 ครั้ง และโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 6 ครั้ง

**แต่ความคุ้มครองยังอยู่

***รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่เคยจ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)
****3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมองแตกหรืออุดตัน

 

หมายเหตุ :
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์