เปลี่ยนประกันให้เป็นเงินออม

 

มาดูกัน! 3 วิธี เปลี่ยนประกันให้กลายเป็นการออมเงิน ให้มีแต่เพิ่มกับเพิ่ม ไม่แคร์เงินเฟ้อ

1. การออมในรูปแบบประกันชีวิตถือเป็นการออมในระยะยาว

ขอแนะนำ AIA EXCELLENT (NON PAR) ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี รับความคุ้มครอง 20 ปี อุ่นใจยิ่งขึ้นด้วยความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเป็นระยะ

•ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 11 – 15 เท่ากับ 200%

•ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 16 – 20 เพิ่มขึ้นเป็น 300%

•รับเงินคืนรายงวด1 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้น ทุก 4 ปี เริ่มสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4, 8, 12 และ 16

•รับเงินคืนครบสัญญาสูงถึง 300% รวมผลประโยชน์เงินคืนทั้งสิ้น 340%

2. ทำประกันเพื่อลดหย่อนภาระจากภาษีประจำปี

สำหรับ AIA EXCELLENT (NON PAR) ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์ ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

3. เซฟค่ารักษาจากอุบัติเหตุ ให้กลายเป็นเงินสดเพื่อประโยชน์ด้านอื่น ๆ เมื่อซื้อร่วมกับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ

รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกเมื่อซื้อร่วมกับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ  AIA H&S EXTRA (NEW STANDARD) แบบมี OPD ดูแลทั้งทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) คุ้มครองตามค่ารักษาจริง คุ้มค่าอีกต่อหากไม่เคลมมีเงินคืน เพื่อให้คุณสามารถไปต่อยอดประโยชน์และความสุขด้านอื่นด้วยเงินสดก้อนใหม่


หากต้องการคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติม คลิกติดต่อตัวแทน เอไอเอ ด้านล่างนี้ เพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้เลย

หมายเหตุ :
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

เงินจ่ายคืนรายงวด1

บริษัทจะจ่ายเงินคืนรายงวด ในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4, 8, 12 และ 16

ในกรณีที่กรมธรรม์เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลาผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินจ่ายคืนรายงวดดังกล่าว