ห่วงแต่ครอบครัว ระวังทิ้งภาระ

 

“เราเหนื่อยได้ แต่คนในครอบครัวห้ามลำบาก” เป็นสิ่งที่คนเป็นหัวหน้าครอบครัวคิดอยู่เสมอ โดยเฉพาะสถานการณ์ในปัจจุบันที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ยิ่งทำให้ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทุกด้าน เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของคนในบ้านให้สุขสบายเท่าเดิม  แต่ลืมอะไรไปหรือเปล่า...ถ้าหากตัวคุณเองที่เป็นหัวหน้าครอบครัว หลงลืมที่จะดูแลตัวเอง และยังไม่เริ่มเตรียมแผนสำรองหากเกิดเรื่องไม่คาดฝัน ก็อาจเป็นการทิ้งภาระต่อให้คนข้างหลังได้

ขอแนะนำ AIA 20 Pay Link (Unit Linked) ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่ช่วยให้อุ่นใจว่าคนข้างหลังจะได้รับการดูแล และยังสามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้หลากหลาย ให้ความคุ้มครองรอบด้าน ทั้งสุขภาพ โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังทำให้คุณมีผู้ช่วยเรื่องการลงทุน สร้างหลักประกันให้ครอบครัวได้ไปต่อในวันที่คุณไม่อยู่ มั่นใจได้ว่าจะไม่ทิ้งภาระให้คนข้างหลังแน่นอน

  • เบี้ยประกันภัยรายเดือน ขั้นต่ำ 1,000 บาท*
  • จ่ายเบี้ยเพียง 20 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
  • คุ้มครองชีวิตสูงกว่าแบบประกันชีวิตทั่วไป เมื่อจ่ายเบี้ยเท่ากัน
  • เลือกลงทุนได้ และยังลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย**
  • รับส่วนลดค่าประกันภัย (COI)***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกด้านล่างเพื่อติดต่อตัวแทน AIA เลย

* ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำของบริษัท
**ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัย (COI) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 172)

***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงส่วนลดค่าการประกันภัย โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

 

หมายเหตุ :
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

คำเตือน:

• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์เอไอเอยูนิต ลิงค์ (aia.co.th)

• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต