อย่าทิ้งภาระสุดท้ายให้ลูกหลาน

อย่าจากไปโดยทิ้งภาระสุดท้ายให้ลูกหลาน


ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพอาจเริ่มต้นตั้งแต่หลักหลายหมื่นไปจนถึงหลักแสน และมีรายละเอียดยิบย่อยมากมาย ถ้าไม่วางแผนในส่วนนี้ไว้ล่วงหน้า เมื่อวันนั้นมาถึง ภาระก็อาจจะไปตกอยู่ที่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัว


เราสามารถวางแผนในส่วนนี้ไว้ล่วงหน้าได้ ด้วยการทำประกันชีวิตไว้เพื่อให้ครอบครัวที่อยู่ข้างหลังสามารถนำเงินผลประโยชน์ที่ได้รับในวันที่เราจากไป มาช่วยแบ่งเบา ‘ภาระทางการเงิน’ ที่เกิดขึ้นจากการเสียชีวิต และยังอาจมีเงินก้อนไว้ให้คนข้างหลังได้ใช้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าอีกด้วย

เริ่มตั้งแต่วันนี้ กับ AIA Senior Happy ประกันชีวิตที่เหมาะกับผู้สูงอายุ แม้มีโรครุมเร้า ก็สมัครได้ คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี ไม่ตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ อยู่ครบสัญญามีเงินคืน

  • เบี้ยประกันคงที่
  • เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 7 บาท*
  • อายุ 50-70 ปี ก็ทำประกันได้
  • ลดหย่อนภาษีได้**

อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกด้านล่างเพื่อติดต่อตัวแทน AIA เลย

 

*คำนวณจากผู้เอาประกันเพศหญิงอายุ 50 ปี จำนวนเงินเอาประกัน 50,000 บาท

**เบี้ยประกันชีวิต เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

หมายเหตุ :
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์