มั่นใจแค่ไหนว่าจะไม่ป่วยซ้ำ


แม้การแพทย์ในปัจจุบันทำให้โรคร้ายแรงต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจ ฯลฯ สามารถรักษาหายได้มากขึ้นหากตรวจพบและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที แต่ก็ยังมีโอกาสที่โรคร้ายแรงที่รักษาจนหายไปแล้ว ยังกลับมาเป็นซ้ำได้อีก หรืออาจตรวจพบโรคร้ายแรงโรคใหม่ในอนาคต


แล้วคุณมั่นใจแค่ไหนว่าโรคร้ายจะไม่เกิดซ้ำกับตนเอง? เพราะหากเคยป่วยเป็นโรคร้ายแล้วแล้ว จะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำมากกว่าคนทั่วไป
คุณวางแผนเตรียมพร้อมด้านค่ารักษาหากกลับมาป่วยเป็นโรคร้ายแรงโรคเดิมซ้ำอีกครั้งหรือตรวจพบโรคร้ายแรงโรคอื่น ๆ ไว้อย่างไรบ้าง?

ที่ผ่านมานั้นผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงที่มีในตลาดอาจจะยังตอบโจทย์ได้ไม่ครอบคลุม แต่วันนี้เอไอเอมีประกันโรคร้ายแรงที่ช่วยให้ชีวิตคุณไปต่อได้ไม่สะดุดแม้จะป่วยเป็นโรคร้ายแรงซ้ำ ขอแนะนำ AIA Multi-Pay CI โรคร้าย เจอ จ่าย หลายจบ ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมรอบด้าน เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมเรื่องค่ารักษาก่อนจะป่วยซ้ำ หากตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรง จะได้รับยกเว้นเบี้ยประกันภัยแต่ความคุ้มครองยังอยู่ถึงอายุ 99 ปี

  • เคลมได้สูงสุด 11 ครั้ง รวม 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*
  • เคลมซ้ำบนโรคเดิมได้ หากป่วยเป็น 3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง** โดยจะหักด้วยความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่เคยจ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)
  • ครอบคลุม 6 กลุ่มโรคร้ายแรง ทั้ง 62 โรค/การรักษา
  • หยุดจ่ายเบี้ยทันที หากตรวจพบโรคร้ายแรง***
  • ไม่จ่ายเบี้ยทิ้งเสียเปล่า****

อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกด้านล่างเพื่อติดต่อตัวแทน AIA เลย

 

*รับผลประโยชน์ โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุด 5 ครั้ง และโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 6 ครั้ง
**3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมองแตกหรืออุดตัน

***ยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แต่ความคุ้มครองยังอยู่ หากตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะลุกลาม
**** มีผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่เคยจ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)

หมายเหตุ :
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์