ถ้าป่วยโรคร้ายหลายโรค ทำยังไง?

ลองคิดตามนะครับ

ถ้าผู้เอาประกันรายหนึ่งเคยได้รับเงินผลประโยชน์จากประกันโรคร้ายแรงแบบ เจอ จ่าย จบ และได้ใช้เงินก้อนนั้นเพื่อรักษาตัวจนหายจากโรคมะเร็งระยะลุกลามไปแล้ว แต่อีก 2-3 ปีต่อมา เขาได้รับการตรวจพบว่าเป็นโรคหลอดเลือดในสมองอุดตัน ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่มีค่ารักษาพยาบาลสูง แต่ในการรักษาตัวครั้งนี้เขาต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเอง หรืออาจเลือกใช้สิทธิจากสวัสดิการของรัฐ โดยไม่มีความคุ้มครองจากประกันโรคร้ายแรงมารองรับ เพราะกรมธรรม์ของประกันโรคร้ายแรงแบบ เจอ จ่าย จบ ฉบับเดิมสิ้นผลบังคับไปแล้ว และเมื่อเป็นโรคร้ายแรงแล้ว จะไม่สามารถซื้อประกันได้อีก ถ้าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นกับคุณ หรือคนที่คุณรัก คุณจะทำยังไง?

การวางแผนเตรียมพร้อมเรื่องค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรงไว้ล่วงหน้ามีความจำเป็นอย่างมาก ขอแนะนำ AIA Multi-Pay CI โรคร้าย เจอ จ่าย หลายจบ ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมโรคร้ายแรงทุกระดับ เคลมได้หลายครั้ง และเคลมซ้ำบนโรคเดิมได้สำหรับ 3 โรคร้ายแรงยอดฮิตอีกทั้งยังได้รับยกเว้นเบี้ยประกันภัยทันที เมื่อเป็นโรคร้ายแรงระยะลุกลาม แต่ยังคงได้รับความคุ้มครองอยู่

  • เคลมได้สูงสุด 11 ครั้ง รวม 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*
  • เคลมซ้ำบนโรคเดิมได้ หากป่วยเป็น 3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง** โดยจะหักด้วยความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่เคยจ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)
  • หยุดจ่ายเบี้ยทันที หากตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะลุกลาม***
  • ครอบคลุม 6 กลุ่มโรคร้ายแรง ทั้ง 62 โรค/การรักษา
  • ไม่จ่ายเบี้ยทิ้งเสียเปล่า หากไม่เคลม ก็ยังมีผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย****

สมัครเพื่อความอุ่นใจวันนี้ คลิกด้านล่างเพื่อติดต่อตัวแทน AIA เลย

 

*รับผลประโยชน์ โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุด 5 ครั้ง และโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 6 ครั้ง

**3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมองแตกหรืออุดตัน

***ยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แต่ความคุ้มครองยังอยู่ หากตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะลุกลาม
****รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่เคยจ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)

หมายเหตุ :
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์