โรคหัวใจ อันตรายกว่าที่คิด

จากสถิติข้อมูลการเสียชีวิตของคนไทยพบว่า ร้อยละ 80 เสียชีวิตด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (อ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมโรค, “รอบรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ : สคร.6 ชลบุรี ชวนปกป้องหัวใจ ในวันหัวใจโลก”) ซึ่งภาวะการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดหัวใจอย่างเฉียบพลัน จนเลือดและออกซิเจนไม่สามารถไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ และเมื่อหัวใจขาดเลือดและออกซิเจน ผลที่ตามมาก็คือกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย และเกิดภาวะหัวใจวายในที่สุด ซึ่งโรคนี้มักเกิดขึ้นทันทีแบบเฉียบพลัน เช่น ขณะปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ทำงาน หรือเล่นกีฬา โดยอาจทำให้เสียชีวิตได้ภายใน 1 ชั่วโมง หลังเกิดอาการ

ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันสามารถเป็นซ้ำได้ 20% อีกด้วย ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตเฉียบพลันจากโรคหัวใจ ไม่เคยแสดงอาการของโรคหัวใจมาก่อน (อ้างอิงข้อมูลจากฝ่ายประกันสุขภาพ เอไอเอ ประเทศไทย) ดังนั้นอย่าคิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรหรอก เพราะแข็งแรงดีมาตลอด และหมั่นตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองและคนที่รัก แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็อาจจะขึ้นได้ ดังนั้นเราจึงควรเตรียมพร้อมให้ครอบคลุมรอบด้าน

ขอแนะนำ AIA Multi-Pay CI โรคร้าย เจอ จ่าย หลายจบ ให้คุณเตรียมพร้อมเรื่องค่ารักษาพยาบาลก่อนจะเป็นโรคร้ายแรง และก่อนจะป่วยซ้ำ เพราะเมื่อตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงแล้ว จะไม่สามารถทำประกันได้  หากป่วยเป็น 3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมองแตกหรืออุดตัน สามารถเคลมซ้ำบนโรคเดิมได้ โดยจะหักด้วยความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่เคยจ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) และจะได้รับยกเว้นเบี้ยประกันภัยทันที แต่ยังคงได้รับความคุ้มครองอยู่

  • เคลมได้สูงสุด 11 ครั้ง รวม 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*
  • ครอบคลุม 6 กลุ่มโรคร้ายแรง ทั้ง 62 โรค/การรักษา
  • ไม่จ่ายเบี้ยทิ้งเสียเปล่า ถ้าไม่เคลม ยังได้รับผลประโยชน์**

เตรียมความคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ คลิกด้านล่างเพื่อติดต่อตัวแทน AIA เลย

 

*รับผลประโยชน์ โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุด 5 ครั้ง และโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 6 ครั้ง

**หากไม่เคลม ก็ยังมีผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่เคยจ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)

หมายเหตุ :
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์