ถึงเวลาส่งต่อความมั่งคั่ง

เตรียมส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้


เพื่อสร้างต้นทุนชีวิตให้คนข้างหลังได้โบยบินไปตามฝัน เป็นฐานบันไดให้พวกเขาได้ก้าวเดินต่ออย่างราบรื่น สิ่งที่เราทำได้คือการวางแผนการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งต่อความมั่งคั่งอย่างเหมาะสม และการมีตัวช่วยในการวางแผนการลงทุนที่ดี เพื่อทำให้สินทรัพย์ที่มีงอกเงยเพิ่มขึ้น

ขอแนะนำ AIA Infinite Wealth Prestige (Unit Linked) แบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูง ตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินของคุณ เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเลือกลงทุนในกองทุน AIA Global Allocation Funds ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับโลกมาช่วยบริหารพอร์ตโฟลิโอ ได้แก่ Wellington Management, Baillie Gifford, Blackrock และ Capital Group ให้คุณมั่นใจว่าอนาคตของครอบครัวจะมั่งคั่งและมั่นคง

  • ออมเงินในรูปแบบประกันชีวิต ที่เลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ตามความต้องการ**
  • มีส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) ในกรณีสุขภาพมาตรฐานและสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน***
  • แนบสัญญาเพิ่มเติมแบบแยกชำระเบี้ยประกันภัย PPR ได้****
  • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท*****

อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกด้านล่างเพื่อติดต่อตัวแทน AIA เลย

*หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

**เลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยได้ ทั้งแบบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี รวมทั้งสามารถเพิ่มจำนวนเงินลงทุนโดยการชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได้

***รับส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) 20% สำหรับลูกค้าที่สุขภาพมาตรฐาน และ 30% สำหรับลูกค้าที่สุขภาพดีกว่ามาตรฐาน สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงส่วนลดดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเไม่น้อยกว่า 15 วัน
****ยกเว้น WP, PB, Lady Care และ Lady Care Plus

*****ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัยสำหรับความคุ้มครองชีวิต (COI) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 172)

หมายเหตุ :
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

- การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยง ซึ่งผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัย ที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนของเงินลงทุน

คำเตือน :

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์เอไอเอยูนิต ลิงค์ (aia.co.th)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต