เตรียมความมั่งคั่ง ให้ลูกหลาน

 

แม้ว่าอนาคตจะเป็นสิ่งไม่แน่นอน แต่เราก็สามารถเตรียมความพร้อมและวางแผนการเงินเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกหลานได้ เพื่อเป็นทุนสำหรับการศึกษา หรือทุนในการสร้างธุรกิจ ให้พวกเขาได้มีต้นทุนชีวิตที่ดีเพื่อต่อยอดความฝัน และสร้างความสำเร็จของพวกเขาเอง  เริ่มเตรียมของขวัญเพื่อส่งมอบสิ่งดีๆ ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ ด้วย AIA Infinite Gift Prestige (Unit Linked) ตัวช่วยในการวางแผนทางการเงินเพื่อให้ลูกรักได้นำไปต่อยอดในอนาคต

  • อายุรับประกันตั้งแต่ 15 วัน - 17 ปี
  • คุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนพอหักค่าใช้จ่าย ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
  • เลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยได้ตามที่ต้องการ ทั้งแบบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี
  • แนบสัญญาเพิ่มเติมแบบแยกชำระเบี้ยประกันภัย PPR ได้*
  • มีส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) ในกรณีสุขภาพมาตรฐานสำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป**
  • เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนมากขึ้นจากการเลือกลงทุนใน AIA Global Allocation Funds

อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกด้านล่างเพื่อติดต่อตัวแทน AIA เลย


*ยกเว้น WP, PB, Lady Care และ Lady Care Plus
**รับส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) 20% ในกรณีสุขภาพมาตรฐาน สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงส่วนลดดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเไม่น้อยกว่า 15 วัน

 

หมายเหตุ :
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

- การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยง ซึ่งผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัย ที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนของเงินลงทุน

คำเตือน :

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์เอไอเอยูนิต ลิงค์ (aia.co.th)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต