มีลูกยุคนี้ต้องพร้อมแค่ไหน?

 

ยุคนี้มีลูกทีต้องคิดหนัก แต่ถ้าหัวใจเรียกร้อง ต้องพร้อมแค่ไหน?

จากสถิติการเกิดใหม่ของเด็กไทยย้อนหลัง 3 ปี พบว่าในปี 2563 มีจำนวนลดต่ำกว่า 600,000 คน เป็นครั้งแรก และยังมีแนวโน้มที่จะลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากหลายปัจจัย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบัน และโรคติดต่อ ทำให้คนรุ่นใหม่มีความกังวลเรื่องคุณภาพชีวิตของลูกที่จะเกิดมา ซึ่งการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็ต้องมีเงินมากพอที่จะช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน จนกว่าลูกจะดูแลตัวเองได้ จนเกิดเป็นคำว่า “มีลูกเมื่อพร้อม” ดังขึ้นมาเลย แล้วเมื่อไหร่ล่ะ ถึงจะพร้อม!

ซึ่งถ้ากำลังคิดอยากจะมีลูก
- ควรมีเงินเก็บก่อนเลยประมาณ 300,000 บาท ในการจ่ายค่าฝากครรภ์ และพบแพทย์ ค่าเสื้อผ้าคุณแม่ ค่าทำคลอด ค่าเสื้อผ้า อุปกรณ์เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ค่าพี่เลี้ยง
- และเมื่อลูกเริ่มเข้าเรียน 9 ปีแรก ควรมีเงินประมาณ 500,000 บาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจิปาถะต่าง ๆ เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน ของเล่น ของลูกที่ต้องมีสำรองไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท รวมแล้วต้องเตรียมเงินกว่า 2 ล้านบาท สำหรับ 9 ปีแรก

นี่แค่เริ่มต้นยังมหาศาลขนาดนี้ แล้วคุณแม่มือใหม่จะต้องวางแผนเพื่ออนาคตของเขาได้ยังไงบ้าง? เพื่อให้เหมาะสมและสร้างความมั่นใจว่าจะเตรียมอนาคตให้ลูกอย่างเต็มที่ เท่าที่คนเป็นพ่อแม่จะปูทางไว้ให้ได้ เพื่อไม่ให้ลูกต้องลำบากในอนาคตข้างหน้า หากพ่อแม่ไม่สามารถดูแลจนถึงฝั่ง
ขอแนะนำ เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค (ยูนิต ลิงค์) ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการออมเงินอย่างเป็นระบบ และมองหาแผนการศึกษาเพื่อบุตรและได้รับคุ้มครองชีวิตที่เหมาะสม

•หยุดพักชำระเบี้ยได้ โดยความคุ้มครองยังอยู่ เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยหลัก และมีอายุกรมธรรม์ครบ 3 ปี

•สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR* ได้

ได้รับโบนัสพิเศษสูงสุดถึง 15% ของเบี้ยประกัน หากจ่ายเบี้ยต่อเนื่อง

หมายเหตุ :
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

*PPR คือ สัญญาเพิ่มเติมที่แนบอยู่กับกรมธรรม์ ซึ่งมีการชำระเบี้ยประกันภัยแยกต่างหากจากเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก และสัญญาเพิ่มเติมเป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ซึ่งอาจต่ออายุได้ ยกเว้นสัญญาเพิ่มเติม WP, PB, LADY CARE และ LADY CARE PLUS ไม่สามารถแนบได้

คำเตือน:

• การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์เอไอเอยูนิต ลิงค์ (aia.co.th)

• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต