ลาออกครั้งใหญ่ หมดไฟ หมดใจ

 

Great Resignation การลาออกครั้งใหญ่ มาดูพร้อมกันว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไง?

พร้อมสำรวจตัวเองว่าตัวเราเองรู้สึกอย่างไรบ้าง? เราได้รับผลกระทบอะไรบ้างหรือไม่? การแพร่ระบาด โควิด-19 เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนไปเยอะมาก โดยเฉพาะเรื่องการทำงานที่ต้องเปลี่ยนมาทำงานระบบทางไกลหรือ work from home ซึ่งไม่ใช่พนักงานทุกคนจะปรับตัวได้ดีกับการทำงานรูปแบบนี้ ทั้งยังต้องเจอกับปัญหาอื่นๆ ตามมา จนอาจกลายเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการตัดสินใจลาออก ได้แก่

รู้สึกเหนื่อยล้าและหมดไฟ (burn out) โรคระบาดเป็นเชื้อไฟเร่งให้ผู้คนเหนื่อยล้าและหมดไฟได้ง่ายขึ้น เพราะต้องปรับตัวหลายๆ อย่างตามสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เช่น การกักตัวที่อาจทำให้รู้สึกโดดเดี่ยว การขาดการติดต่อแบบเห็นหน้าอาจทำให้ประสิทธิภาพและความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆ ลดลง รวมถึงต้องใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารมากขึ้น ทุกอย่างทำให้ต้องใช้พลังงานและความพยายามสร้างสรรค์งานมากขึ้น จนอาจส่งผลให้เหนื่อยล้าได้ง่าย และมองหางานใหม่ที่เหนื่อยล้าน้อยลง

รู้สึกขาดสมดุลชีวิต (work-life balance) ช่วงแรกการทำงานอยู่บ้านอาจเป็นสวรรค์ของใครหลายคน แต่พอผ่านระยะหนึ่งบางคนอาจรู้สึกว่าชีวิตส่วนตัวและงานปะปนรวมกัน ทำงานยาวนานกว่าเดิม แบ่งแยกเวลาพักผ่อนกับเวลาทำงานยากขึ้น จนไม่มีเวลาพักผ่อนหรือทำกิจกรรมที่ชอบ ผลกระทบที่ตามมาคือสุขภาพจิตแย่ลง บางคนอาจมีปัญหาความสัมพันธ์กับรอบข้าง รวมถึงปัญหาสุขภาพร่างกายๆ เพราะต้องนั่งทำงานนานขึ้น อาจลดโอกาสการเดินหรือพบปะผู้อื่นและขยับร่างกาย ส่งผลให้มองหาความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้น อีกทั้งหากอยู่ในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ work-life balance น้อย ก็ยิ่งทำให้พวกเขารู้สึกว่าต้องเปลี่ยนไปทำงานที่อื่น เพื่อให้มีเวลาทำงานและเวลาพักผ่อนที่ชัดเจนกว่านี้

รู้ความต้องการของตัวเองชัดเจนขึ้น การกักตัวทำให้หลายคนกลับมาทบทวนตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องความต้องการของชีวิตหรือคุณค่าของการทำงาน จนพวกเขาเริ่มตั้งคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการในชีวิตจริง ๆ กันแน่? การทำงานแบบที่เป็นอยู่และปัญหาสุขภาพที่ต้องเจอ คุ้มค่าหรือไม่? หลังจากตกตะกอนกับความคิดของตนเอง ผู้คนส่วนใหญ่จึงเลือกหันกลับมาดูแลใสใจสุขภาพมากขึ้นแทนการโหมทำงานหนัก

เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ชีวิตและสุขภาพ แต่ก่อนลาออกจากงาน ควรต้องวางแผนดูแลสุขภาพและค่ารักษาให้ดี ต้องคิดให้รอบคอบว่าเมื่อคุณไม่มีรายได้ประจำแล้ว จะมีวิธีจัดการเรื่องค่ารักษาพยาบาลหากเจ็บป่วยอย่างไรบ้าง ขอแนะนำ AIA Health Happy ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ให้ผลประโยชน์  เหมา-เบิ้ล-คุ้ม เพื่อเตรียมรับมือกับทุกความเสี่ยงจากเรื่องไม่คาดฝัน เหมาจ่ายให้ไม่ว่าจะป่วยน้อย ป่วยมาก ไปจนถึงโรคโควิด –19

หมายเหตุ :
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์