หัวหน้าครอบครัวกับภาระการเงิน

 

เพราะหัวหน้าครอบครัวต้องรับผิดชอบรอบด้านเพื่อความสุขของครอบครัว

มาเปิดสมการคำนวณการเงิน เพื่อเริ่มวางแผนเอาชนะภาระการเงินในวันข้างหน้ากันเถอะ

(ภาระหนี้สินคงค้าง + ค่าเลี้ยงดูผู้อยู่ในอุปการะ + เงินสำหรับทำธุรกิจ) – มูลค่าเงินเก็บทั้งหมดที่เรามีอยู่ = ?

ถ้าคำนวณแล้ว ความคุ้มครองชีวิตทั้งหมดไม่ถึงจำนวนเงินดังกล่าว หมายความว่า คุณยังมีประกันชีวิตไม่เพียงพอกับความเสี่ยงหรือภาระที่จำเป็น ขอแนะนำ AIA PAY LIFE PLUS (NON PAR) แผนประกันตลอดชีพ เพื่อ

•คุ้มครองตลอดชีพ ทุนประกันขั้นต่ำเพียง 150,000 บาท

•เลือกระยะเวลาชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้ 3 แบบ 10 15 และ 20 ปี

•รับเงินสูงสุด 90% เมื่อถูกวินิจฉัยว่าตกอยู่ในภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย* ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก เมื่อเจ็บป่วยด้วยร้ายแรง

•ลดหย่อนภาษี ได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

วางแผนตั้งแต่วันนี้ เพื่อชีวิตในอนาคตกับ AIA PAY LIFE PLUS (NON PAR) แค่นี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องภาระทางการเงินของคนข้างหลังอีกด้วย

คลิกติดต่อตัวแทนประกันด้านล่างนี้ได้เลย

 *ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย คือ ผลสรุปการวินิจฉัยโรคหรือการบาดเจ็บที่รุนแรงจนไม่สามารถรักษาให้หายได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์

หมายเหตุ

- ภาระหนี้สินคงค้าง ได้แก่ หนี้ค่าผ่อนบ้าน + หนี้ค่าผ่อนรถ + หนี้สินอื่นๆ
- ค่าเลี้ยงดูผู้อยู่ในอุปการะจนกว่าจะเลี้ยงดูตัวเองได้ (รวมไปถึงค่าเล่าเรียนและค่าประกันชีวิตบุตรตั้งแต่ปัจจุบันจนเรียนจบ)
- เงินที่ต้องการทิ้งไว้ให้ธุรกิจปรับตัว (สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ)
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์