คัมภีร์คิดเรื่องเงินฉบับคู่รัก

 

คัมภีร์คิดเรื่องเงินฉบับคู่รัก

เมื่อคนสองคนต้องมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน จำเป็นจะต้องมีวิธีจัดการเรื่องการเงินภายในบ้านอย่างไรให้ลงตัวมากที่สุดและไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง เพื่อให้มีชีวิตคู่ที่มีความสุขและมีสุขภาพทางการเงินของครอบครัวที่ดี