ดูแลครอบครัวเพื่อ Gen Alpha

 

ช่องว่างระหว่างวัยมักนำมาสู่ปัญหาในครอบครัว ยิ่งเมื่อลูกน้อยเป็นเด็ก Gen Alpha ที่คนรุ่นพ่อแม่ยากจะเข้าใจ ยิ่งต้องวางแผนและสื่อสารกับพวกเขาให้ดี มาดูเช็ก     ลิสต์ที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อสร้างสุขภาพครอบครัวที่ดีสำหรับเด็ก Gen Alpha โดยเฉพาะ ดังนี้

1. สอนให้ลูกรู้จักรอคอย เพื่อเป็นทักษะสำคัญในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

2. สอนให้ลูกเข้าใจความผิดพลาด เพื่อความคุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการหาทางแก้ไข

3. สอนให้ลูกเคารพความต่างและให้เกียรติผู้อื่นตั้งแต่เด็ก ๆ

4. สอนให้ลูกวิเคราะห์แยกแยะเรื่องราว ท่ามกลางอิทธิพลของยุคข้อมูลข่าวสาร ภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อเป็นสิ่งสำคัญต่อแนวคิด ทัศนคติและการตัดสินใจของลูก

5. สอนให้ลูกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพและให้รางวัลแก่ตัวเอง

เพราะการเติบโตของลูกไม่หยุดแค่ระยะสั้น จึงต้องหาสิ่งที่ทุกคนในครอบครัวสามารถทำร่วมกันได้ พ่อแม่สามารถทำเป็นตัวอย่างให้เห็น พร้อมกับฝึกให้ลูกทำไปพร้อม ๆ กันได้ ทำให้ลูกรับรู้ถึงการแชร์ความรู้สึกร่วมกัน ความเท่าเทียม ไปจนถึงการเปิดใจต่อกันและกัน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว และให้ลูกซึมซับ 5 ข้อข้างต้นอย่างเป็นธรรมชาติ การสื่อสารที่กับลูกที่ง่ายและสำคัญที่สุด ควรเริ่มต้นด้วยการสอนให้ลูกดูแลสุขภาพและให้รางวัลแก่ตัวเอง

หากคุณมีกรมธรรม์กับ AIA อยู่แล้ว ขอแนะนำตัวช่วยที่น่าสนใจ เพื่อเสริมสร้างให้ลูกเห็นประโยชน์ของการลูกดูแลสุขภาพ


นี่เลย! เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ประกันที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ให้คุณและครอบครัวได้รับสิทธิประโยชน์มากมายเมื่อออกกำลังกาย ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และดูแลสุขภาพของตนเอง เมื่อคุณดูแลสุขภาพ คุณจะได้รับคะแนนเพื่อเลื่อนสถานะไวทัลลิตี้ และได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ผ่านแอปพลิเคชัน AIA Vitality Thailand และได้รับความคุ้มครองในวันที่เจ็บป่วยหรือเกิดเรื่องไม่คาดฝันในชีวิต พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ เช่น ส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุด 25% และสิทธิประโยชน์พาร์ทเนอร์อีกมากมาย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของคุณ ให้มั่นใจได้ว่าตัวช่วยนี้จะช่วยเสริมให้ลูกเข้าใจเรื่องการรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพและให้รางวัลแก่ตัวเองชัดเจนยิ่งขึ้น

หมายเหตุ:

• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

• สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA Vitality Thailand หรือเว็บไซต์ https://campaigns.aia.co.th/vitality/th/rewards