เครียด เหงา หมดไฟ เสี่ยงป่วย

 

จากวิจัยคนไทยถึง 91%  อยู่ในภาวะเครียด ถือเป็นภาวะอันตรายที่ทำร้ายสุขภาพอย่างเงียบๆ กว่าจะรู้ตัวก็อาจล้มป่วย พอเห็นค่ารักษายิ่งทำให้เครียดหนักกว่าเดิม

เอไอเอ  เห็นความสำคัญของสุขภาพของทุกคน และส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาและการได้รับการดูแล ไม่ว่าจะเครียด เหงา เศร้า หมดไฟ หรืออะไรก็ตามที่เป็นสาเหตุทำให้เจ็บป่วย เราขอแนะนำ AIA Health Happy ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ป่วยมาก ป่วยน้อย ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษา เพราะ

•เหมา – ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 25 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์*

•เบิ้ล – จ่าย 2 เท่า** หากตรวจพบโรคร้ายแรง*** รวมเป็น 4 ปีกรมธรรม์
เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ เป็นต้น รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเป็นสูงสุด 50 ล้านบาททันที

•คุ้ม – ส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุดถึง 15% และรับสิทธิเป็นสมาชิกในโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

•ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 2,000 บาท/ครั้ง สูงสุด 30 ครั้ง/รอบปีกรมธรรม์ ไม่ต้องซื้อเพิ่ม (เฉพาะแผน 25 ล้านบาทเท่านั้น)

เพราะสุขภาพสำคัญที่สุด อย่าลืมที่จะดูแลตัวเอง หาเวลาผักผ่อน และวางแผนอนาคตไปพร้อมกับเรา คลิกติดต่อตัวแทนประกันด้านล่างนี้ได้เลย

หมายเหตุ :
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

*ผลประโยชน์เหมาจ่ายในบางรายการ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกรมธรรม์ เมื่อรวมผลประโยชน์หมวด 1-13 และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ถ้ามี) ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

**ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรง ตามคำนิยามที่กำหนดในบันทึกสลักหลัง

***โรคร้ายแรง หมายถึง โรคร้ายแรงตามคำนิยามของโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง มีดังนี้ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack), โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke), การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-Pass Surgery), โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer), การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation), และการผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า (Surgery to Aorta)