คุ้มครองชีวิตกับ Alive รับฟรี ประกันกลุ่มจาก AIA คุ้มครองการเสียชีวิตกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ

เพราะชีวิตของคุณนั้นสำคัญ

เราอยากให้คุณได้อุ่นใจ คุ้มครองชีวิตกับ Alive รับฟรี ประกันกลุ่มจาก AIA คุ้มครองการเสียชีวิตกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ

  • วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท*
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี นับแต่วันที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยมีผลบังคับ
  • สำหรับผู้มีอายุระหว่าง 20-55 ปี

สามารถกดรับสิทธิได้เพียงคลิกปุ่ม “ติดต่อกลับ” ด้านล่างและกรอกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งและส่งลิงก์การรับสิทธิให้ต่อไป

รับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2565

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล: support.alive@aia.com

โทร: 02-353-8998 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

หมายเหตุ

ข้อกําหนดและเงื่อนไขสําหรับการรับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัล

-สิทธิในการได้รับสิทธิประโยชน์ หรือรางวัลนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท เอไอเอ เวลเนส จำกัด กำหนด 

-บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาของสิทธิประโยชน์หรือรางวัลเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-สิทธิประโยชน์ หรือรางวัลไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยน ขายหรือจำหน่าย และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

-ในบางสถานการณ์ที่ท่านไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ หรือรางวัล ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อท่าน ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

 

*ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

*ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มแล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่ม

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์และ/หรือผู้เอาประกัน