อุ่นใจในหลักประกันเพิ่มเติม

 

อุ่นใจในหลักประกันเพิ่มเติม

หัวหน้าครอบครัวมีความสำคัญต่อทุกคนในบ้าน หลักประกันเพิ่มเติมจึงมีความจำเป็น เพราะจะช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับหัวหน้าครอบครัวและทุกคนในบ้าน ซึ่งไม่ว่าเกิดเหตุไม่คาดฝัน ก็สามารถที่จะดูแลคนอื่นๆ ในบ้านได้