วิธีลดความเสี่ยงในช่วงตั้งครรภ์

 

วิธีลดความเสี่ยงในช่วงตั้งครรภ์

สำหรับผู้หญิงที่กำลังจะเป็นคุณแม่ อาจจะมีความกังวัลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร เนื่องจากมีความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ แต่อย่างไรก็ตามความเสี่ยงนั้นก็เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้