เส้นทางพัฒนาคุณสู่ความสำเร็จ

 

เส้นทางพัฒนาคุณสู่มืออาชีพ

กว่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่สำหรับผู้ที่มีความตั้งใจและมีความทุ่มเทจึงไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมาย เหนือกว่านั้นคือต้องมีผู้ชี้ทางที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จได้ AIA FA มีทั้งเส้นทางและผู้ชี้ทางให้คุณได้พัฒนาศักยภาพ พร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการประกันชีวิตและการเงินมืออาชีพ เพื่อให้คุณได้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

ขั้นที่ 1 เริ่มต้นด้วยความเข้าใจ

คุณจะได้เรียนรู้เรื่องของพื้นฐานประกันชีวิต การขายเบื้องต้น และการตรวจสุขภาพทางการเงินอย่างง่าย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินของคนไทยได้อย่างถูกต้อง

ขั้นที่ 2 เพิ่มเติมประสบการณ์

หลังจากสั่งสมประสบการณ์ถึงระดับที่ชำนาญแล้ว จะต้องมีการพัฒนาและเรียนรู้ผลิตภัณฑ์และทักษะต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น สินค้าและสัญญาเพิ่มเติม ทักษะการขาย พื้นฐานการเงิน และการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ตัวแทนได้มีความชำนาญส่งผลให้การขายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขั้นที่ 3 พัฒนาศักยภาพ

สำหรับตัวแทนที่มีศักยภาพจะได้ยกระดับความรู้ต่างๆ เพิ่มมากขึ้นไปอีกขั้น เพื่อให้สามารถก้าวไปสู่การเป็นตัวแทนในระดับสากลต่อไปในอนาคต สิ่งที่ตัวแทนจะได้เรียนรู้ ได้แก่ ทักษะขั้นสูงด้านบริหารลูกค้า หลักสูตรระดับโลก ทักษะการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และทักษะการเป็นที่ปรึกษาการวางแผนชีวิต เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีเพียงตัวแทนที่มีศักยภาพเท่านั้นที่จะได้รับโอกาสในการฝึกอบรม

ขั้นที่ 4 ก้าวสู่ระดับสากล (MDRT)

MDRT คือคุณวุฒิและมาตรฐานของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินระดับโลก ที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลและการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้สิ่งที่ตัวแทน MDRT จะได้รับคือ การเข้าร่วมประชุม MDRT Annual Meeting หรือ MDRT Global Conference ที่จะได้เรียนรู้ไอเดียการขายและทักษะการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ รวมถึงได้รับแรงบันดาลใจโดยนักวางแผนการเงินที่ประสบความสำเร็จจากทั่วโลก ในการพัฒนาความรู้และทักษะการบริการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างความประทับใจที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า มากไปกว่านั้นตัวแทน MDRT จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายจากเอไอเอ ที่จะช่วยสนับสนุนในการขายและการบริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการช่วยให้ลูกค้ามีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น

เริ่มก้าวแรกอย่างมั่นใจไปกับ AIA FA เพื่อมุ่งสู่งโอกาสในการประสบความสำเร็จแบบมืออาชีพ สนใจสมัครเป็นตัวแทนได้ที่ https://www.aia.co.th/th/irecruit/agent-program/irecruit-leadform.html