ทานอาหารเวฟ อันตรายหรือไม่

 

ทานอาหารเวฟ อันตรายหรือไม่

การทานอาหารเวฟในช่วงเวลาเร่งรีบเป็นประจำ ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากคลื่นไมโครเวฟจะสลายตัวเหลือเพียงความร้อนที่ทำให้อาการสุกเท่านั้น จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย