นิสัยการออมเงินสร้างได้

 

ทำอย่างไรให้ลูกไม้หล่นใกล้ต้น 3 วิธีการสอนเรื่องเงินให้ลูก เพื่อความมั่งคั่งในอนาคต

“วันที่เราไม่อยู่ ลูกจะใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงไหม?” หากวันใดวันหนึ่งต้องจากโลกนี้ไป ลูกจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคง หรือจะสามารถอยู่ได้ไหม มาจบปัญหาความกังวลที่มี ด้วย 3 วิธีง่ายๆ ที่จะปลูกฝังวินัยการเงินให้กับลูก เพื่อเป็นเกราะคุ้มภัยเขาในอนาคตกันดีกว่า

1. ให้ลูกมีส่วนร่วมด้านการเงิน เปิดโอกาสให้ลูกได้เข้าร่วมในการตัดสินใจเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้าน เช่น เมื่อต้องออกไปซื้อของนอกบ้าน โดยเริ่มจากให้ลูกช่วยเลือกของ พร้อมรับฟังเหตุผลในการตัดสินใจเลือกของลูก ห้ามพูดว่าสิ้นเปลืองหรือไร้สาระ เด็ดขาด ควรใช้จังหวะนี้เริ่มสอน พร้อมท้ังใช้เหตุผลในการอธิบาย และให้คำแนะนำลูก

2. สอนวิธีการใช้เงิน เมื่อลูกอยากได้ของเล่นชิ้นใหม่ พ่อแม่ควรใช้โอกาสนี้ในการสอนเรื่องการใช้เงินให้กับลูก โดยเริ่มจากการสอบถาม และให้ลูกยืนยันว่าอยากได้ของชิ้นนั้นจริง และหากลูกยืนยัน พ่อแม่ควรเริ่มสอน พร้อมท้ังใช้เหตุผลในการอธิบาย ให้คำแนะนำลูกในเรื่องการออมเงิน

3. สอนและติดตามการวางแผนการใช้เงินของลูก พ่อแม่ควรเริ่มให้ลูกวางแผนการใช้เงินเอง ด้วยการปรับเปลี่ยนจากการให้เงินรายวัน เป็นรายสัปดาห์แทน และสอนให้ลูกรู้จักจดบันทึกค่าใช้จ่ายทุกวัน โดยทุกเดือนหรือสัปดาห์ ควรเข้ามาช่วยสรุปค่าใช้จ่าย และดูรายละเอียดว่าลูกใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นมากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งค่อยๆ ปลูกฝังการใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นไปในตัว

อย่างไรก็ตามพ่อแม่ควรเริ่มวางแผนมอบต้นทุนให้กับลูก ด้วย เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิตลิงค์) เพื่อมีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรมาอย่างดี และยังเป็นทางเลือกในการวางแผนสินทรัพย์ล่วงหน้า สำหรับส่งต่อความมั่งคั่งให้กับลูกในอนาคตได้อย่างมืออาชีพ พร้อมกันนี้เมื่อสมัครแล้วยังได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มอีกมากมาย เช่นได้เป็นสมาชิกเพรสทีจคลับ โบนัสพิเศษยามเกษียณ บริการตรวจสุขภาพถึงบ้าน และอื่นๆ

เมื่อปลูกฝังการใช้เงินและมอบต้นทุนให้กับลูกแล้วในอนาคตข้างหน้า เมื่อถึงวันที่พ่อแม่ไม่อยู่ ก็ยังมั่นใจได้ว่าลูกจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงตลอดไป

หมายเหตุ: • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจ รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง รวมถึงทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์