รู้จักหนี้ดี และ หนี้เสีย

 

รู้จักหนี้ดี และ หนี้เสีย

หนี้มีทั้งที่ช่วยก่อให้เกิดรายได้ สร้างอนาคต และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซื้อของที่ใช้แล้วหมดไป แต่ไม่ว่าจะเป็นหนี้แบบไหนก็ควรพิจารณาความจำเป็นให้ดี อย่าให้หนี้ที่มีกลับมาสร้างความเดือดร้อนได้