สูงวัยต้องระวัง โรคกระดูกพรุน

 

สูงวัยต้องระวัง โรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น พันธุกรรม อายุที่มากขึ้น การบริโภคแคลเซียมในปริมาณที่ไม่มากพอต่อความต้องการของร่างกาย การดูแลตัวเองให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ