โปรตีนย่อยง่าย สำหรับผู้สูงวัย

 

โปรตีนย่อยง่าย สำหรับผู้สูงวัย

โปรตีนอาหารจำเป็นต่อผู้สูงอายุ เพราะช่วยในเพิ่มความแข็งแรงและสร้างกล้ามเนื้อ แต่โปรตีนในเนื้อสัตว์ทั่วไปทานลำบาก เคี้ยวยาก ดังนั้นผู้สูงอายุจึงควรเลือกทานโปรตีนที่ย่อยง่าย เพื่อให้ร่างกายไม่ขาดโปรตีน