รับมือโรคร้าย ด้วย AIA CI PLUS

 

รับมือโรคร้าย ด้วย AIA CI PLUS

มนุษย์ออฟฟิศ ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย ชีวิตจึงมีความเสี่ยงกับโรคร้าย วางแผนรับมือกับโรคร้าย ลดภาระค่าใช้จ่ายหากต้องรักษาตัวเป็นระยะเวลานาน ด้วย AIA CI PLUS