เที่ยวยุคใหม่ ห่างไกลโควิด-19

 

เที่ยวยุคใหม่ ห่างไกลโควิด-19

ยุคที่มีการระบาดของโควิด-19 การออกไปท่องเที่ยวต้องวางแผนและระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษ ด้วยการยึดเทรนด์เที่ยวยุคใหม่ ต้อง ติด ตาม และเลือกความคุ้มครอง “เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า” มาเพิ่มความอุ่นใจในการท่องเที่ยว