คุณเป็น FOMO หรือเปล่า?

 

คุณเป็น FOMO หรือเปล่า?

ปัจจุบันผู้คนมีการใช้โซเชียลกันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทำให้เกิดคำที่อธิบายพฤติกรรมของผู้คนที่ติดตามข่าวสารในโซเชียลมีเดีย ที่กลัวการตกกระแส คือ FOMO หรือ  Fear of Missing Out