5 เคล็ดลับ ป้องกันอัลไซเมอร์

 

5 เคล็ดลับ ป้องกันอัลไซเมอร์

อัลไซเมอร์โรคที่มักพบในพ่อแม่สูงวัย โดยโรคนี้จะสร้างความเสียหายต่อสมองส่วนต่างๆ ส่งผลการเรียนรู้ ความรู้สึก ภาษาและพฤติกรรม ดังนั้นจึงต้องมีการฝึกทักษะสมอง เพื่อป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงวัย