4 วิธีดูแลสุขภาพใจ

 

4 วิธีดูแลสุขภาพใจ

เมื่อคนทำงานต้องเผชิญกับภาวะความเครียดทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงาน จึงต้องมีวิธีให้กำลังใจตัวเองแบบง่ายๆ ที่ไม่ว่าใครก็สามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้