ประกันที่ปรับได้ตามต้องการ

 

ประกันที่ปรับได้ตามต้องการ

เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์) ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่ให้อิสระในการปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามแต่ละช่วงชีวิต สำหรับคนที่ต้องการประกันที่คุ้มครองชีวิตและสุขภาพ รวมถึงสามารถเลือกลงทุนได้