5 สิทธิลดหย่อนภาษีของคนมีคู่

 

5 สิทธิลดหย่อนภาษีของคนมีคู่

การแต่งการงานมีครอบครัว สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ถึง 5 สิทธิ ทั้งจากคู่สมรส บุตร สิทธิการเลี้ยงดูพ่อแม่ เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพของพ่อแม่