ทำอย่างไรไม่ให้โดนภาษีย้อนหลัง

 

ทำอย่างไรไม่ให้โดนภาษีย้อนหลัง

เมื่อมีการจ่ายภาษีไม่ถูกต้อง หรือเลี่ยงภาษี จะมีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ดังนั้นควรมีการยื่นภาษีทุกปี พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอย่างละเอียด